Płynność finansowa to nie tylko zagadnienie teoretyczne, ale też rzeczywistość biznesowa. Gdy kilku kontrahentów spóźnia się z płatnościami, może ucierpieć wypłacalność naszej firmy. Jak sobie wtedy radzić?

W biznesie jedną z podstawowych kategorii jest płynność finansowa. Za tym terminem kryje się zdolność firmy do regulowania na bieżąco swoich zobowiązań – względem kontrahentów, organów publicznych oraz pracowników.

Kwestia wypłacalności dotyczy każdego przedsiębiorstwa bez względu na staż i rozmiar działalności. Teoretycznie im bogatsze portfolio klientów, tym łatwiej utrzymać płynność finansową. Pandemia pokazała, że nie zawsze tak musi być.

Płynność finansowa i jej znaczenie w biznesie

Płynność finansowa rzutuje na postrzeganie firmy przez otoczenie. Warunkuje więc jej rozwój. Kontrahenci chcą podejmować współpracę jedynie ze stabilnymi podmiotami, którzy będą w stanie płacić na czas.

Tak samo jest ze specjalistami. Ci oczekują wypłaty na czas. Firmie z negatywną łatką może być ciężko ich pozyskać, a to może uniemożliwić jej realizację niektórych projektów czy wywiązanie się z postanowień względem partnerów biznesowych.

Płynność finansowa wpływa także na możliwości zadłużania się firmy. Jeśli banki uznają, że przedsiębiorstwo jest w złej sytuacji finansowej, mogą odmówić mu przyznania finansowania lub zaproponować niekorzystne warunki kredytu. Podobnie postąpią inne instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy. Zgodzą sie wesprzeć biznes, ale zażądają za to dodatkowej premii, czyli np. więszych odsetek albo większego udziału w zyskach.

Zatem utrzymujący się przez dłuższy czas brak płynności prowadzi do pętli zadłużenia, czyli spłaty starych zobowiązań poprzez zaciąganie nowych na gorszych warunkach. Może to skończyć się bankructwem.

Co kształtuje płynność finansową?

Na płynność finansową wpływa wiele czynników. Te najważniejsze to:

 • strategia finansowa firmy,
 • konkurencja na rynku,
 • liczba klientów,
 • wahania popytu,
 • wypłacalność kontrahentów,
 • wielkość stałych zobowiązań,
 • otoczenie prawne i stabilność przepisów,
 • czynniki wewnętrzne (np. sprawność operacyjna, podział obowiązków).
Płynność finansowa i jej znaczenie w biznesie – Consulter

Sposoby na utrzymanie płynności finansowej

Odpowiednie zarządzanie przepływami pieniężnymi pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Wymaga to wielu działań, w tym monitorowania należności i terminowego opłacania faktur.

Jeśli przedsiębiorstwo stosuje odległe terminy płatności, może skorzystać z instrumentów zapewniających szybki dostęp do gotówki. Może to być jedno lub kilka rozwiązań:

W przypadku opóźnień ze strony kontrahentów należy podjąć – samodzielnie lub przez wyspecjalizowany podmiot – działania windykacyjne. Kluczowy jest tutaj czas. Nie należy zbytnio zwlekać z wdrożeniem czynności zmierzających do wyegzekwowania należnych pieniędzy.

Jak sprawdzić, czy firma zachowuje płynność finansową?

W mniejszych firmach zwykle to właściciel czuwa nad rozliczeniami i płatnościami. Niekiedy samodzielnie opłaca faktury i przypomina kontrahentom o terminach uregulowania należności. Wie zatem, jaki jest stan jego biznesu.

W większych podmiotach można posłużyć się trzema wskaźnikami:

 • bieżącej płynności,
 • płynności szybkiej,
 • płynności natychmiastowej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zależy Ci na utrzymaniu płynności finansowej, skorzystaj z mojej pomocy. Napisz do mnie na doradca@consulter.pl lub zadzwoń.