Kredyt pod kontrakt to kredyt na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją kontraktów handlowych. Kiedy warto po niego sięgnąć i jakie wymagania trzeba spełnić, aby go otrzymać? 

Jest to kredyt dla przedsiębiorców. Pozyskane z niego środki służą do sfinansowania wydatków wynikających z realizacji kontraktu handlowego lub przetargu. Zazwyczaj przybiera on formę kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego.

Kredyt pod kontrakt — jak to działa?

Kredyt pod kontrakt to kredyt dedykowany firmom, które realizują kontrakty handlowe lub przetargi, jednak nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby samodzielnie pokryć wszystkie powstałe z ich tytułu wydatki. Z uwagi na konstrukcję kredytów pod kontrakt banki kształtują ich warunki w elastyczny, dostosowany do potrzeb kredytobiorcy i warunków kontraktu sposób. W zależności od zapisów kontraktu i harmonogramu płatności, kredyt prefinansuje koszty i nakłady firmy związane z realizacją kontraktu pod przyszłe płatności od odbiorców.

Kto może otrzymać kredyt pod kontrakt?

Kredyt pod kontrakt może otrzymać firma, która realizuje kontrakty handlowe i przetargi (np. przetargi na budowę dróg, usługi geodezyjne czy projektowe) o stosunkowo wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanym kapitałem. Na decyzję banku ma wpływ nie tylko zdolność kredytowa wnioskującego, ale także szczegóły samego projektu i zapisy w kontrakcie. Szczególnie te dotyczące cesji należności w sytuacji gdy ma ona stanowić zabezpieczenie kredytu.

Kredyt pod kontrakt
Kredyt pod kontrakt – Consulter

Kredyt pod kontrakt — dostępne kwoty i okresy spłaty

To, ile pieniędzy pożyczy bank, zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz kwoty kontraktu. Zazwyczaj maksymalna kwota finansowania nie może być wyższa niż jej 80-90%. Okres spłaty kredytu pod kontrakt wynosi z reguły 12 miesięcy, z możliwością ich przedłużenia do 36. W zależności od formy płatności z kontraktu bank może uruchomić wypłatę w transzach lub jednorazowo. Spłata odbywa się w terminach i kwotach dostosowanych do płatności z tytułu realizacji kontraktu: ratalnie lub jednorazowo. Co ważne, źródłem spłaty finansowania jest płatność wykonana przez odbiorcę przedmiotu kontraktu z tytułu jego realizacji. Kredyt pod kontrakt daje więc możliwość harmonijnego powiązania spłaty kredytu ze spływem należności umownych.

Z powodu specyficznej konstrukcji, w przypadku większości kredytów pod kontrakt (zwłaszcza tych opiewających na kwoty wyższe niż 500 000 zł), konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń spłaty. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane to cesja należności z finansowanego kontraktu, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie czy gwarancja. Dużo zależy od sytuacji finansowej firmy wnioskującej o kredyt. Im będzie ona lepsza tym mniej zabezpieczeń będzie wymagał bank aby udzielić kredyt. Jeśli nie masz pewności czy kondycja Twojej firmy jest wystarczająco dobra (szczególnie gdy prowadzisz pełną księgowość) aby uzyskać kredyt, napisz do mnie lub zadzwoń.

Najlepszy kredyt pod kontrakt dla Twojej firmy

Kredyt pod kontrakt to produkt o specyficznej konstrukcji dostosowany do przepływów finansowych z kontraktu handlowego. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z takiego rozwiązania, to może się ono wydawać skomplikowane. Zanim wybierzesz przypadkowy kredyt zadzwoń do mnie. Bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu, przeanalizuje zapisy kontraktu i pomogę Ci dokonać optymalnego wyboru.

Zdobądź wiedzę i poznaj również inne produkty dedykowane dla firm na moim blogu. A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu zadzwoń.

Faktoring kontraktowy jako sposób na sfinansowanie kontraktów publicznych

Kredyt z gwarancją BGK

Finansowanie fotowoltaiki, czyli inwestycje w tańszy prąd

Kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?

Pożyczki pozabankowe – czym są i komu przyniosą najwięcej korzyści

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!