Kredyt pod kontrakt to kredyt na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją kontraktów handlowych. Kiedy warto po niego sięgnąć i jakie wymagania trzeba spełnić, aby go otrzymać? 

Kredyt pod kontrakt to kredyt dla przedsiębiorców. Pozyskane z niego środki służą do sfinansowania wydatków wynikających z realizacji kontraktu handlowego lub przetargu. Zazwyczaj przybiera on formę kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego.

Kredyt pod kontrakt — jak to działa?

Kredyt pod kontrakt to kredyt dedykowany firmom, które realizują kontrakty handlowe lub przetargi, jednak nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby samodzielnie pokryć wszystkie powstałe z ich tytułu wydatki. Z uwagi na konstrukcję kredytów pod kontrakt banki kształtują ich warunki w elastyczny, dostosowany do potrzeb kredytobiorcy i warunków kontraktu sposób.

Kto może otrzymać kredyt pod kontrakt?

Kredyt pod kontrakt może otrzymać firma, która realizuje kontrakty handlowe i przetargi (np. przetargi na budowę dróg, usługi geodezyjne czy projektowe) o stosunkowo wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanym kapitałem. Na decyzję banku ma wpływ nie tylko zdolność kredytowa wnioskującego, ale także szczegóły samego projektu i zapisy w kontrakcie. Szczególnie te dotyczące cesji należności w sytuacji gdy ma ona stanowić zabezpieczenie kredytu.

kredyt pod kontrakt
Kredyt pod kontrakt – Consulter

Kredyt pod kontrakt — dostępne kwoty i okresy spłaty

To, ile pieniędzy pożyczy bank, zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz kwoty kontraktu. Zazwyczaj maksymalna kwota finansowania nie może być wyższa niż jej 80-90%. Okres spłaty kredytu pod kontrakt wynosi z reguły 12 miesięcy, z możliwością ich przedłużenia do 36. W zależności od formy płatności z kontraktu bank może uruchomić wypłatę w transzach lub jednorazowo. Spłata odbywa się w terminach i kwotach dostosowanych do płatności z tytułu realizacji kontraktu: ratalnie lub jednorazowo. Co ważne, źródłem spłaty finansowania jest płatność wykonana przez odbiorcę przedmiotu kontraktu z tytułu jego realizacji. Kredyt pod kontrakt daje więc możliwość harmonijnego powiązania spłaty kredytu ze spływem należności umownych.

Z powodu specyficznej konstrukcji, w przypadku większości kredytów pod kontrakt (zwłaszcza tych opiewających na kwoty wyższe niż 500 000 zł), konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń spłaty. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane to cesja należności z finansowanego kontraktu, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie czy gwarancja.

Najlepszy kredyt pod kontrakt dla Twojej firmy

Kredyt pod kontrakt to produkt o specyficznej konstrukcji dostosowany do przepływów finansowych z kontraktu handlowego. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z takiego rozwiązania, to może się ono wydawać skomplikowane. Zanim wybierzesz przypadkowy kredyt zadzwoń do mnie. Bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu, przeanalizuje zapisy kontraktu i pomogę Ci dokonać najlepszego wyboru.