Jeszcze przed jesiennymi wyborami ma ruszyć program Pierwsze Mieszkanie. Jednym z jego elementów będzie Bezpieczny Kredyt 2%. Wyjaśniam, na czym będzie polegać to rozwiązanie i pokazuję jego opłacalność.

Rząd zapowiedział uruchomienie w wakacje nowego programu wspierającego realizację potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o inicjatywę o nazwie Pierwsze Mieszkanie.

Na razie poznaliśmy tylko jego najważniejsze założenia, które przedstawiam poniżej. Nie powstał jeszcze projekt ustawy, gdyż trwają konsultacje społeczne. Zatem finalne zapisy mogą się zmienić. Będę monitorował temat i na bieżąco informował o potwierdzonych ustaleniach.

Trzeba też mieć świadomość, że nawet po wejściu w życie ustawy produkt raczej nie pojawi się od razu w ofercie banków. Tak było z kredytem bez wkładu własnego.

Fundamenty Programu Pierwsze Mieszkanie

Filarami programu Pierwsze Mieszkanie będą dwa rozwiązania:

  1. Bezpieczny Kredyt 2%
  2. Konto Mieszkaniowe.

Pierwszy instrument wsparcia przybierze postać 10-letnich dopłat do rat kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania. Przy czym chodzi o pierwszą nieruchomość mieszkalną w życiu beneficjenta.

Drugie rozwiązanie będzie polegać na wypłacaniu gratyfikacji osobom systematycznie oszczędzającym (500-2000 zł miesięcznie przez 3-10 lat) na cele mieszkaniowe. Bonus będzie dwojaki: zwolnienie z podatku Belki odsetek od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym oraz coroczna premia równa inflacji lub wskaźnikowi wzrostu cen mieszkań.

Bezpieczny Kredyt na 2% – mechanizm dopłat

Bezpieczny Kredyt na 2% będzie dotyczyć umów ze stałym lub okresowo stałym oprocentowaniem. Publiczne wsparcie będzie polegać na dopłacie do różnicy między średnim rynkowym oprocentowaniem kredytów ze stałą stopą (pomniejszym o 1/10) a poziomem 2 proc. + marża banku udzielającego finansowania. Ta ostatnia ma być nie większa niż stosowana przez daną instytucję przy umowach poza programem.

Pomoc będzie udzielana przez 10 lat. W tym okresie spłata będzie odbywać się w systemie rat malejących. Później nastąpi przejście na raty równe.

Maksymalna kwota zobowiązania wyniesie 500 tys. zł (dla singli) lub 600 tys. zł (małżeństwa i pary z co najmniej jednym dzieckiem). Przy czym nie ma limitów cenowych dla nabywanych nieruchomości. Dotyczy to zarówno stawki za mkw., jak i ceny całkowitej.

Bezpieczny Kredyt na 2% będzie można zaciągnąć na:

  • zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego i wtórnego,
  • budowę domu,
  • wykończenie lokalu,
  • zakup działki budowlanej lub jej części celem postawienia na niej budynku mieszkalnego.

Program będzie można połączyć z funkcjonującym już od zeszłego roku kredytem bez wkładu własnego. Z tym że trzeba będzie spełnić jego wymagania. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Bezpieczny kredyt 2% w założeniach
Bezpieczny kredyt 2% w założeniach – Consulter

Dopłaty do kredytu 2% w praktyce

Czy jest na co czekać? Na razie inicjatywa wygląda na atrakcyjną dla klientów.

Załóżmy, że pożyczamy 500 tys. zł na 30 lat z oprocentowaniem 8,5 proc. Dzięki wsparciu w pierwszych 10 latach zamiast 3850 zł miesięcznie zapłacimy 2600 zł. Przy czym rata będzie maleć wraz z ubywającym kapitałem. W efekcie rata nr 120, czyli po 10 latach, wyniesie 2200 zł.

Co potem? Pozostałą należność (333 tys. zł) uregulujemy w ratach równych w wysokości 2850 zł każda. W sumie uzyskamy wsparcie w wysokości 235 tys. zł. Oczywiście są to wyliczenia przy założeniu, że oprocentowanie nie zmieni się przez 30 lat.

Na razie nie wiadomo, czy po upływie dekady klient będzie mógł pozostać przy ratach malejących. Wtedy szybciej pozbędzie się zobowiązania i w konsekwencji poniesie mniejsze koszty obsługi zadłużenia.

Dla kogo Bezpieczny Kredyt na 2%

Po Bezpieczny Kredyt na 2% będą mogły ubiegać się osoby, które:

  • nie ukończyły 45 lat oraz
  • nie mają i nigdy nie miały prawa własności nieruchomości, w tym spółdzielczego prawa do lokalu albo domu.

Wyjątek stanowi odziedziczenie nie więcej niż połowy udziałów do jednej nieruchomości i niezamieszkiwanie w niej.

Ponadto w dniu złożenia wniosku potencjalny beneficjent nie będzie mógł być stroną umowy o inny kredyt mieszkaniowy. W przypadku małżeństw opisane wymogi będzie musiał spełnić jeden ze współmałżonków.

Bezpieczny Kredyt na 2% a zdolność kredytowa

Oczywiście zainteresowany dopłatami będzie musiał wykazać się zdolnością kredytową. Na razie nie wiadomo, jak banki będą ją liczyć. Teoretycznie powinny robić to dla całego okresu spłaty, a nie tylko dla dekady objętej dopłatami.

W kontekście rat malejących nie jest to dobra informacja. Wymaga bowiem od wnioskodawców wykazania się naprawdę dobrą sytuacją finansową.

Pewną nadzieją jest zapowiedź poluzowania przez KNF wytycznych w zakresie bufora na wzrost stóp procentowych. Obecnie przy wyliczaniu maksymalnej kwoty kredytu banki muszą doliczać do obowiązującego oprocentowania 5 pkt proc. Przez co na kredyt hipoteczny stać tylko naprawdę dobrze zarabiających.

Po zmianach bufor dla kredytów ze stopą stałą przez co najmniej pięć lat ma spaść do 2,5 pkt proc. To zwiększy możliwości finansowe klientów o 20-30 proc.

Ponadto mówi się, że przy dłuższych okresach obowiązywania stałego oprocentowania bufor ma być jeszcze niższy. Natomiast jeśli bank zaoferuje kredyt ze stałą stopą przez cały okres obowiązywania umowy, jak jest np. w Niemczech czy USA, wspomniany margines w ogóle nie będzie stosowany.

Przeczytaj również inne ciekawe artykuły na temat kredytu hipotecznego:

Nadpłata kredytu hipotecznego – dlaczego to się opłaca?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – skorzystaj, póki jeszcze możesz

WIRD zamiast WIBOR-u i jego przełożenie na ratę kredytu

Jak ograniczyć wzrost rat kredytu hipotecznego?

5 powodów dla których warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytu hipotecznego

Księga wieczysta – na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości

Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego