Z tego artykułu dowiesz się co to jest biznesplan i jakie informacje powinien zawierać biznes plan składany na potrzeby oceny finansowania przedsięwzięć rozwojowych lub inwestycyjnych w bankach.

Biznesplan to termin zaciągnięty z języka angielskiego. Składa się z dwóch słów „business” oznaczającego firmę, sprawę, interes oraz „plan” oznaczającego projekt, zamierzenie, konstrukcje.

Najkrócej mówiąc biznesplan to długofalowy i kompleksowy plan rozwoju działalności gospodarczej prezentujący ocenę opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Biznesplan kiedy jest potrzebny?

Najczęściej tworzony jest:

 • w początkowym etapie działalności biznesowej w celu oceny jej efektywności 
 • w celu pozyskania kapitału – źródeł finansowania inwestycji
 • jako plan restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jak napisać biznesplan?

Co powinien zawierać dobry biznesplan?

Biznes plan możemy podzielić na część opisową i plan finansowy.

Część opisowa:
 • Wstęp – charakterystyka przedsiębiorstwa (nazwa i forma prawna firmy, profil działalności/branża, doświadczenie właścicieli/CV) 
 • Opis przedsięwzięcia (prezentacja produktu lub usługi, strategia cenowa, strategia sprzedaży i dystrybucji, znajomość konkurencji – przewagi konkurencyjne)
 • Analiza SWOT 

– Mocne strony: wykształcenie, znajomość branży, kontakty, lokalizacja 

– Słabe strony: niskie środki własne, brak doświadczenia, wysokie koszty produkcji

– Szanse: wzrost zapotrzebowania na produkt, wzrost zamożności społeczeństwa, wejście na nowe rynki zbytu

– Zagrożenia: tańsze wyroby z Chin, polityka cenowa dużych firm, rosnące wymogi jakościowe, brak doświadczenia w działaniu na rynku międzynarodowym.

Biznesplan – co to jest, kiedy może się przydać i jak go napisać?
Biznesplan dla firm – Consulter
Plan finansowy / Analiza finansowa:
 • Projekcja finansowa: rachunek zysków i strat, bilans, nakłady inwestycyjne
 • Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow
 • Założenia do projekcji finansowej
 • Analiza progu rentowności
 • Stopa zwrotu zainwestowanego kapitału
Pamiętaj dobry biznesplan powinien być realny do wykonania (zawierać wiarygodne dane), czytelny, krótki i rzeczowy.

Planujesz otworzyć nowy biznes lub potrzebujesz środków na realizację inwestycji? 

Z doświadczenia wiem jak ważny jest dobrze sporządzony biznesplan.

Może on decydować o powodzeniu lub porażce Twojego przedsięwzięcia.

Skorzystaj z mojej pomocy. Od ponad 10 lat pomagam różnym przedsiębiorstwom w tworzeniu biznesplanów, dzięki którym zrealizowali zamierzone cele.