Kredyt celowy to produkt finansowy służący sfinansowaniu tylko ściśle określonego przedsięwzięcia. Tym ostatniem może być np. zakup nieruchomości, pojazdu, linii produkcyjnej, wybudowanie hali magazynowej czy zakładu produkcyjnego.

Jeśli wiemy, na co konkretnie potrzebujemy pieniędzy z banku i zależy nam na niskich kosztach, sięgnijmy po kredyt celowy. Sfinansujemy nim wiele inwestycji, także tych kapitałochłonnych. Jednak musimy liczyć się z trochę większymi formalnościami niż np. przy kredycie gotówkowym.

Wśród kredytów celowych wyróżniamy więc:

  • kredyt hipoteczny 

Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego

Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?

  • kredyt samochodowy

Kredyt gotówkowy – przeznaczenie, warunki, dostępne kwoty

  • kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny – czym jest i jak go uzyskać?

  • kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski – zewnętrzne źrodlo finansowania inwestycji budowlanych

  • kredyt pod kontrakt

Kredyt pod kontrakt – elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

  • kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny – obniż raty spłacanych kredytów i pożyczek

Warunki udzielenia kredytu celowego i jego zabezpieczenie

Najważniejszym warunkiem uzyskania kredytu celowego jest wykazanie się zdolnością kredytową. W oczach banku musimy pokazać (poprzez odpowiednio wysokie w stosunku do wydatków stałe dochody), że będziemy w stanie regularnie płacić raty w określonej wysokości.

Przy kredytach celowych bardzo często zdarza się, że przedmiot zakupu stanowi jednocześnie zabezpieczenie spłaty. Jego ustanowienie wymaga dodatkowych formalności.

Przykładowo dla kredytu samochodowego trzeba dokonać cesji praw z polisy lub ustanowić zastaw na pojeździe. W przypadku kredytu hipotecznego konieczne jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej oraz zakup ubezpieczenia nieruchomości.

kredyt celowy
Kredyt celowy – Consulter

Koszty przy kredycie celowym

Kredyt celowy wiąże się z kosztami. Część z nich ma charakter jednorazowy (prowizja za udzielenie, ustanowienie zabezpieczenia). Inne kredytobiorca ponosi co miesiąc (odsetki doliczane do raty kapitałowej) lub cyklicznie (np. coroczne ubezpieczenie nieruchomości, samochodu, polisa na życie kredytobiorcy hipotecznego).

Oprócz tego mogą występować jednorazowe lub regularne koszty wynikające ze specyfiki produktu. Przykładowo firmy spłacające inwestycyjny kredyt budowlany są obciążane opłatami za inspekcje nieruchomości, w trakcie których przedstawiciel banku ocenia postęp prac. Od wyników kontroli zależy wypłata kolejnej transzy finansowania.

Osoby starające się o kredyt mieszkaniowy ponoszą jednorazową opłatę za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem zakupu. A jeśli nie przedstawią wkładu własnego w wymaganej przez bank wysokości, ponoszą koszty ubezpieczenia niskiego wkładu. Składkę uiszczają do momentu, gdy uzupełnią brakującą kwotę do wymaganego przez bank poziomu.

Oprocentowanie kredytu celowego

Z uwagi na fakt, iż bank dokładnie wie na co zostaną przeznaczone środki z kredytu (często środki z kredytu są przelewane w całości na konto dostawcy) jest on dla banków mniej ryzykowny w porównaniu z innymi formami finansowania. To sprawia, że jest od nich relatywnie tańszy. Innymi słowy: oprocentowanie kredytu celowego jest niższe niż np. kredytu gotówkowego, który możesz wykorzystać na dowolny cel.

Kredyt celowy vs kredyt gotówkowy

Większość z planowanych przez siebie przedsięwzięć sfinansujesz zarówno kredytem celowym, jak i gotówkowym. Które rozwiązanie jest lepsze? To zależy.

Jeśli priorytetem są niskie koszty, wybierz kredyt celowy. Jeśli liczy się szybki dostęp do środków i minimum formalności, postaw na kredyt gotówkowy.

Ten ostatni ma również tę zaletę, że pozwala na swobodne dysponowanie pieniędzmi. W ramach jednej puli wypłaconej przez bank możesz więc zrealizować różne potrzeby.

Jednak przy dużych zobowiązaniach, np. kredycie firmowym na zakup maszyny lub nieruchomości, w grę może wchodzić tylko kredyt celowy.

Ponadto kredyt celowy na duże kwoty może być bardziej dostępny od kredytu gotówkowego. Dlaczego? Z uwagi na dodatkowe zabezpieczenia i niższe oprocentowanie. To zwiększa Twoją zdolność kredytową.