Chcesz poprawić płynność finansową swojej firmy?
Potrzebujesz środków na rozwój lub inwestycje?
A może chcesz zabezpieczyć swoje transakcje w kontaktach handlowych?
Wybierz produkt, którym jesteś zainteresowany.

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym lub ratalny – kredyt na finansowanie bieżącej działalności w formie limitu w rachunku lub w formie ratalnej, nawet do 2 mln zł bez zabezpieczeń,
 • linia kredytowa wielocelowa – to kilka produktów w ramach jednej umowy (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancja bankowa, akredytywa dokumentowa) w celu zabezpieczenia finansowania handlu i bieżącej działalności firmy,
 • kredyt inwestycyjny + kredyt na Vat – kredyt długoterminowy na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych – zakup, adaptacja i remont nieruchomości komercyjnych, zakup maszyn i urządzeń, zakup linii technologicznych i inne,
 • kredyt na finansowanie dostawców – elastyczna linia kredytowa przeznaczona na finansowanie dostaw towarów i usług zabezpieczająca płynność dla obu stron transakcji,
 • kredyt pod kontrakt – kredyt na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją kontaktów handlowych, w zależności od formy płatności z kontraktu uruchamiany w transzach lub jednorazowo,
 • kredyt dla Profesjonalistów – kredyt dla Zawodów Zaufania Publicznego, udzielany na uproszonych warunkach, do 500 tyś zł na oświadczenie, bez zaświadczeń ZUS i US,
 • kredyt deweloperski – kredyt na sfinansowanie projektów deweloperskich związanych z budową nieruchomości mieszkalnych na sprzedaż lub pod wynajem, dodatkowo możliwość sfinansowania inwestycji w formie emisji obligacji,
 • kredyt dla rolników – róże formy kredytów na finansowanie potrzeb gospodarstw rolnych, możliwość wyliczenia dochodu z faktur lub hektarów przeliczeniowych,
 • kredyty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – środki na inwestycje remontowe lub modernizacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • kredyt dla start-up od 1 dnia działalności – kredyt dla nowych działalności i spółek celowych z zabezpieczeniem na nieruchomości, udzielany w oparciu o biznes plan,
 • gwarancja bankowa – forma zabezpieczenia wierzytelności w transakcjach handlowych, udzielana jednorazowo na zabezpieczenie konkretnej transakcji lub w formie linii gwarancyjnej w celu kilkukrotnego wykorzystania w ramach ustalonego limitu,
 • akredytywa dokumentowa – forma zabezpieczenia płatności za towar w operacjach handlu zagranicznego jako pisemne zobowiązanie banku importera do zapłaty określonej kwoty pieniężnej pod warunkiem przedstawienia wymaganych dokumentów,
 • dotacje unijne – bezzwrotne wsparcie z funduszy unijnych na realizacje inwestycji i rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pożyczki unijne  – bardzo nisko oprocentowane pożyczki na realizacje celów inwestycyjnych i rozwój przedsiębiorstw, kwota pożyczki do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem,
 • pożyczki pozabankowe – pożyczki bez zabezpieczeń do 300 tyś zł na spłatę ZUS, US lub KRD oraz pożyczki z zabezpieczeniem na nieruchomości nawet do 10 mln zł i więcej,
 • finansowanie cre (commercial real estate) – finansowanie zakupu nieruchomości komercyjnych takich jak biurowce, galerie handlowe, centra magazynowe.