Leasing to najpopularniejsza i najkorzystniejsza podatkowo forma finansowania środków trwałych i inwestycji.
Czy wiesz że w ramach leasingu możesz sfinansować myjnie samochodowe, place zabaw, drony a nawet oprogramowanie?
Powiedz co chcesz sfinansować, a wspólnie znajdziemy najlepszy leasing dla Ciebie.

  • leasing operacyjny – najpopularniejsza forma finansowania składników majątku trwałego, przedmiot umowy w trakcie jej trwania pozostaje własnością leasingodawcy,
  • leasing finansowy – druga popularna forma leasingu, przedmiot leasingu jest składnikiem majątkowym leasingobiorcy i zostaje ujęty w ewidencji środków trwałych dzięki czemu pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
  • leasing zwrotny – forma zrefinansowania kosztu zakupu środka trwałego i uwolnienia dodatkowej gotówki na potrzeby firmy,
  • pożyczka leasingowa – forma finansowania zakupu środka trwałego szczególnie korzystna dla firm zwolnionych z Vat lub ubiegających się o dotacje unijną, gdyż pożyczkobiorca jest właścicielem finansowanego przedmiotu,
  • wynajem długoterminowy – elastyczna forma leasingu operacyjnego nowych samochodów bez obowiązku wykupu po zakończeniu umowy,
  • leasing nieruchomości – forma sfinansowania zakupu nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością lub uwolnienia środków finansowych z już posiadanych nieruchomości.