Faktoring odwrotny jest wygodnym sposobem finansowania zobowiązań firmy. W artykule omówię jego specyfikę. Wyjaśnię także, jakim firmom przyniesie najwięcej korzyści.

Faktoring to skuteczny sposób na utrzymanie płynności finansowej i zminimalizowanie ryzyka zatorów płatniczych. Dedykowany przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem pozwala zachować kontrolę nad budżetem i jeszcze lepiej zarządzać finansami firmy. W zależności od ilości zgłaszanych do faktoringu kontrahentów oraz ich kondycji płatniczej firmy mogą skorzystać z takich produktów jak:

Dziś kilka słów o tym na czym polega faktoring odwrotny

Na czym polega faktoring odwrotny 

Faktoring odwrotny to usługa, z której korzystają nie sprzedawcy, ale kupujący — towary i usługi. W ramach umowy faktoringowej faktor wykonuje przelew na konto sprzedawcy, czyli dostawcy, dlatego często usługa ta nazywana jest również faktoringiem zakupowym. Fakturę do wykupu przekazuje jednak kupujący i to on jest stroną umowy z faktorem (faktorant). Jego obowiązkiem jest także spłata należności wynikających z umowy faktoringowej. Faktoring  dłużny pozwala zachować finansową płynność, zbudować wizerunek rzetelnego płatnika, zachować wysoką rentowność i skutecznie optymalizować płatności dzięki temu, że to faktor opłaca fakturę naszemu dostawcy.

faktoring odwrotny
Faktoring odwrotny – Consulter

Schemat faktoringu odwrotnego

Na czym w praktyce polega faktoring odwrotny? Oto przykład.

Pani Maria jest właścicielką firmowy produkującej meble. Od lat współpracuje ze sprawdzonymi dostawcami wysokiej jakości drewna, materiałów tapicerskich, półfabrykatów i elementów wykończeniowych. Aby zachować z nimi dobre relacje, priorytetem pani Marii jest dokonywanie terminowych płatności. Także wtedy, jeśli sama oczekuje na opłacenie faktur lub zamawia większe ilości towarów, które przekraczają jej aktualne możliwości finansowe. Korzystając z faktoringu odwrotnego, Pani Maria zamawia towar, a płaci za niego faktor. Dzięki natychmiastowym płatnościom do dostawców właścicielka firmy jest w stanie wynegocjować wysokie rabaty cenowe na kupowany towar, które rekompensują jej z zapasem koszt faktoringu.

Doradca faktoringowy Warszawa

Faktoring odwrotny to znakomite rozwiązanie dla firm, dla których priorytetem (lub wymogiem ze strony dostawców) jest dokonanie natychmiastowej płatności. Skorzystanie z takiej konstrukcji okaże się zasadne także wtedy, jeśli nagrodą za przedterminową zapłatę jest atrakcyjny rabat cenowy lub korzystniejsze warunki umowy handlowej. W takich okolicznościach może się okazać, że zysk osiągnięty dzięki natychmiastowej płatności przewyższy znacznie wartość odsetek należnych faktorowi. A to przyniesie korzyści wszystkim stronom transakcji.

Jeśli potrzebujesz w swojej firmie faktoringu odwrotnego napisz do mnie lub zadzwoń !