Faktoring eksportowy to produkt dedykowany polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą transakcje handlowe z zagranicznymi kontrahentami i chcą ograniczyć towarzyszące im ryzyko. Na czym polega w praktyce?

Faktoring to skuteczny sposób na utrzymanie płynności finansowej i zminimalizowanie ryzyka zatorów płatniczych. Dedykowany przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności pozwala zachować kontrolę nad budżetem i jeszcze lepiej zarządzać finansami firmy. W zależności od specyfiki działalności, wiarygodności płatniczej kontrahentów czy charakteru posiadanych należności przedsiębiorcy mogą sięgnąć po:

 • faktoring pełny;
 • faktoring niepełny;
 • faktoring cichy
 • faktoring pojedynczy
 • faktoring mieszany;
 • faktoring odwrotny;
 • faktoring eksportowy.

Dziś kilka słów o faktoringu eksportowym.

Faktoring eksportowy co to?

Faktoring eksportowy to nowoczesny produkt finansowy dedykowany firmom realizującym transakcje handlowe z zagranicznymi podmiotami. Z powodu odmiennych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości weryfikacji potencjalnych zagranicznych kontrahentów. Często zdarza się także, że niepisanym standardem wśród zagranicznych firm jest regulowanie płatności w ciągu 90, a nawet 120 dni. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wyższe ryzyko biznesowe, także to wynikające z istotnych opóźnień w płatnościach czy niewypłacalności partnera handlowego. Faktoring eksportowy pozwala znacząco je ograniczyć. W jaki sposób?

 

Faktoring eksportowy – Consulter

Faktoring eksportowy w praktyce

Firma pana Andrzeja eksportuje materiały budowlane do Francji, Włoch i Holandii. Aby zachować finansową płynność i ograniczyć ryzyko spływu należności od zagranicznych kontrahentów pan Andrzej podpisał umowę z faktorem i otrzymał limit w walucie, w której otrzymuje płatności od klientów. Po sprzedaży towaru i wystawieniu faktury przesyła jej kopie faktorowi (firmie, która świadczy usługę faktoringową). W ciągu zaledwie kilkunastu godzin na firmowym koncie pojawia się do 90% kwoty widniejącej na fakturze pomniejszonej o prowizję. Na faktorze spoczywa obowiązek monitorowania płatności i ewentualnego jej wyegzekwowania (to przewidują warunki przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców za granicą). Kiedy odbiorca towaru opłaci fakturę, faktor wypłaci faktorantowi (firmie pana Andrzeja) pozostałe 10% kwoty z faktury.

Dla kogo faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to usługa stworzona z myślą o firmach, które:

 • zajmują się eksportem towarów i usług;
 • dopiero wkraczają na międzynarodową arenę i rozpoczynają współpracę z nowymi klientami;
 • chcą zwiększyć konkurencyjność względem innych eksporterów;
 • chcą ograniczyć ryzyko kursowe;
 • chcą otrzymać płatność za fakturę wystawioną zagranicznemu podmiotowi jeszcze przed upływem terminu płatności, nawet w ciągu kilkunastu godzin;
 • chcą obniżyć ryzyko towarzyszące transakcjom handlowym z zagranicznymi kontrahentami;
 • chcą zachować płynność finansową.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu limitu faktoringowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej w związku z zagranicznymi transakcjami zadzwoń do mnie !