Doradca faktoringowy

Doradca faktoringowy
Doradca faktoringowy

Czy Twoja firma boryka się z problemem długich terminów płatności? A może chcesz rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne, ale obawiasz się o wypłacalność potencjalnych kontrahentów? Faktoring to skuteczne narzędzie, które może Ci w tym pomóc!

Nie wiesz, która forma faktoringu będzie dla Ciebie najkorzystniejsza? Jako doświadczony doradca faktoringowy, pomogę Ci wybrać idealne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Wspólnie dokonamy analizy sytuacji finansowej, ryzyka związanego z kontrahentami oraz planów rozwoju firmy. Wykorzystując moje doświadczenie oraz wiedzę na temat faktoringu, dobiorę dla Ciebie najbardziej optymalną ofertę.

Nie czekaj, zadbaj o płynność finansową swojego przedsiębiorstwa już dzisiaj. Skontaktuj się ze mną, a przekonasz się, jak łatwo można poprawić przepływy pieniężne w Twojej firmy dzięki skutecznemu wykorzystaniu faktoringu!

Faktoring z Regresem i Bez Regresu

Faktoring z regresem to najpopularniejsza forma finansowania nieprzeterminowanych wierzytelności handlowych, gdzie ryzyko braku płatności od kontrahenta jest przeniesione na Twoją firmę. W tej formie faktoringu najlepiej jest zgłaszać stałych odbiorców co do których jesteś pewien, że zapłacą w terminie określonym na fakturze.

W faktoringu bez regresu dzięki ubezpieczeniu należności, faktor lub firma ubezpieczeniowa przejmuje ryzyko niewypłacalności Twoich kontrahentów. Ten rodzaj faktoringu jest szczególnie wskazany wobec nowych odbiorców lub takich co do których nie jesteś pewien że dokonają płatności za fakturę.

Wybierając mnie jako swojego doradcę, zyskujesz pewność, że Twoje finanse są w najlepszych rękach. Otrzymasz dostęp do sprawdzonych rozwiązań, które przyniosą realne korzyści Twojemu biznesowi.

Nie czekaj, aż problemy z płynnością staną się poważne. Skontaktuj się ze mną już teraz i dowiedz się, jak możemy wspólnie wybrać faktoring, który przyspieszy rozwój Twojej firmy. Skorzystaj z mojego doświadczenia i wiedzy – razem poprawimy płynność Twojego biznesu. Zadzwoń ☎︎

Dowiedz się więcej 👇
Faktoring z regresem i bez regresu

Faktoring Mieszany

Polega na połączeniu faktoringu z regresem  oraz faktoringu bez regresu. W tej formie ryzyko niewypłacalności kontrahentów podzielone jest między faktora a Twoją firmę. Możesz wskazać swoich stałych odbiorców wobec których masz zaufanie. A należności wobec pozostałych co do których nie jesteś pewien, możesz ubezpieczyć. 

Dowiedz się więcej 👇Faktoring mieszany

Faktoring Eksportowy 

Idealne rozwiązanie dla firm eksportujących towary lub zamierzających wejść na nowe rynki z obawą o wypłacalność nowego odbiorcy. Skorzystaj z tej formy faktoringu jeśli Twoja firma chce zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zagranicznych. 

Dowiedz się więcej 👇Faktoring eksportowy

Faktoring odwrotny – zakupowy

W tej formie faktoringu faktor dokonuje płatności za zobowiązania wobec dostawców na rzecz klienta, co przyspiesza procesy zakupowe. Możesz sfinansować swoje zakupy i wynegocjować lepszą cenę w ramach przyznanego limitu zakupowego. 

Dowiedz się więcej 👇Faktoring odwrotny - zakupowy

Twój Doradca Faktoringowy – Pomoc w Wyborze Najlepszego Faktoringu

Faktoring polega na wykupie przez podmiot świadczący usługi faktoringowe (faktor) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorant) należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności co powoduje w Twojej firmie zatory płatnicze powinieneś skorzystać z rozwiązań płynnościowych takich jak faktoring. Główną zaletą faktoringu jest fakt, iż dokonując cesji wierzytelności uzyskujesz natychmiast gotówkę za fakturę. Faktoring to narzędzie pozwalające firmom zachować płynność finansową i wiarygodność płatniczą. W zależności od potrzeb i specyfiki branży w której działa Twoja firma zastosowanie może znaleźć różna forma faktoringu. Możesz skorzystać z faktoringu jawnego, faktoringu cichego, faktoringu odwrotnego, faktoringu mieszanego, faktoringu eksportowego czy faktoringu globalnego. Dodatkowo możesz ubezpieczyć należności w ramach faktoringu pełnego (bez regresu do Twojej firmy za płatność od kontrahenta) lub zrezygnować z ubezpieczenia w ramach faktoringu niepełnego (z regresem), aby finansować faktury za towary lub usługi. 

Każdy typ faktoringu spełnia inną funkcję i powoduje inny rozkład ryzyka niewypłacalności kontrahentów między faktorem a faktorantem. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni produkt zabezpieczający firmę zarówno od strony możliwości finansowych i jak ewentualnego regresu w spłacie.

Doradca faktoringowy – Najlepsze Rozwiązania Faktoringowe

Na czym polega faktoring? Zarówno faktoring jak i kredyt obrotowy to rozwiązania, które pozwalają zachować płynność finansową w firmie. Oba jednak znacznie się różnią od siebie w swojej charakterystyce. O ile kredyt zawsze obniża zdolność kredytową o tyle korzystanie z faktoringu nie obniża zdolności. A dodatkowo dla spółek kapitałowych faktoring pełny jest zobowiązaniem pozabilansowym. Dzięki czemu nie zwiększa poziomu posiadanych zobowiązań i dodatkowo znacznie poprawia wskaźniki rotacji należności. Dlatego faktoring to usługa która może korzystnie wpłynąć na strukturę bilansu.

Przy kredycie brany jest pod uwagę zysk/dochód przedsiębiorstwa w celu wyliczenia zdolności kredytowej. W przypadku faktoringu przede wszystkim zdolność płatnicza i kondycja kontrahenta. O ile przyznanie kredytu uzależnione jest od kondycji finansowej przedsiębiorcy, gdyż to on będzie spłacał kredyt. O tyle faktoring bazuje na odbiorcach, gdyż to oni spłacają należności z faktury. Dlatego też często firmy, które nie mogą uzyskać kredytu w banku, mogą otrzymać faktoring. Przedsiębiorca wnioskując o kredyt powinien mieć staż działalności minimum rok. Faktoring możesz uzyskać już w pierwszych dniach działalności firmy aby finansować koszty bieżącej działalności firmy.

Koszty faktoringu – Zniweluj Je z Doradcą Faktoringowym

Jeśli chcesz sprawdzić ile dni czekasz na spływ należności w swojej firmie podziel średni poziom należności handlowych przez przychody i przemnóż przez liczbę dni w analizowanym okresie. Zamieniając faktury z odroczonym terminem płatności na gotówkę poprawiasz strukturę przepływów pieniężnych w firmie oraz płynność finansową. 

Z mojego doświadczenia wynika, że na ostateczną cenę za usługę faktoringu, wpływ ma kilka czynników. Decyduje przede wszystkim planowany do zrealizowania obrót na koncie faktora w ciągu 12 miesięcy. Ilość zgłoszonych do faktoringu odbiorców. Liczba wystawianych w ciągu roku faktur oraz terminy płatności na fakturach i rodzaj faktoringu.

W ofertach otrzymanych od faktorów koszty faktoringu zaprezentowane są z reguły w następujący sposób: prowizja za przyznanie limitu finansowania – tzw. prowizja przygotowawcza, prowizja faktoringowa pobierana od aktualnej wartości sfinansowanej wierzytelności uzależniona od terminu płatności z faktury oraz odsetki faktoringowe uzależnione od poziomu oprocentowania limitu faktoringu. Pamiętaj aby zawsze przeliczyć opłacalność faktoringu w odniesieniu do marży generowanej przez Twój biznes i potencjalnych korzyści płynnościowych.

Doradca Faktoringowy Warszawa – kontakt

Jeśli szukasz pomocy w doborze odpowiedniego rodzaju faktoringu i chcesz znaleźć najlepszą cenowo ofertę, skontaktuj się ze mną. Od wielu lat pomagam przedsiębiorcom w uzyskaniu najlepszego faktoringu i współpracuję z większością firm faktoringowych dostępnych na rynku. Korzystając z mojego doświadczenia sprawnie przejdziesz przez cały proces. Aż do uzyskania korzystnej decyzji faktoringowej i dodatkowo pomogę Ci wynegocjować najlepszą cenę. Pomogę Ci podpisać bezpieczną umowę faktoringu. Napisz do mnie na doradca@consulter.pl  lub zadzwoń.