Faktoring z regresem i bez regresu to nowoczesne narzędzie, które pozwala firmom zachować płynność finansową pomimo wystawiania faktur z odroczonym termin płatności.

Na czym polega faktoring? Kto może go otrzymać? Kiedy twojej firmie przyda się faktoring? Jakie są korzyści z posiadania faktoringu? W artykule odpowiem na najczęściej zadawane przez moich Klientów pytania dotyczące faktoringu.

Płynność finansowa to jeden z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania firmy. Niestety, wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może zaburzyć finansową stabilność. W efekcie prowadząc do zadłużenia, a w ekstremalnych przypadkach — nawet do bankructwa.

Skutecznym narzędziem, które eliminuje takie ryzyko, jest faktoring.

Na czym polega faktoring ?

Faktoring to usługa dedykowana przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Jeśli zdecydujesz się z niej skorzystać: terminowo opłacisz faktury od kontrahentów, wypłacisz na czas wynagrodzenia swoim pracownikom i w terminie zapłacisz podatki. Możesz również dzięki faktoringowi zapłacić za swoje zobowiązania wobec dostawców lub zabezpieczyć spływ z faktury wobec kontrahentów zagranicznych.

Istnieje kilka rodzajów faktoringu. Usługa ta nie tylko skróci czas oczekiwania na gotówkę za wystawione faktury. Może również pomóc Twojej firmie dokonać płatności wobec dostawców towarów i usług.

Kiedy w firmie przyda się faktoring

Jeśli wystawisz fakturę z 60-dniowym terminem płatności, musisz liczyć się z tym, że na pieniądze będziesz musiał poczekać nawet 2 miesiące. Klient może przecież dokonać płatności ostatniego dnia. Jeśli jednak skorzystasz z faktoringu, nawet w dniu wystawienia faktury, instytucja faktoringowa, przeleje na Twoje konto nawet 90% kwoty z faktury. A pozostałe 10% po uzyskaniu płatności od kontrahenta. Oczywiście za korzystanie z przyznanego limitu faktoringu będziesz musiał zapłacić. Mimo to może to być bardzo korzystne a w przypadku niektórych firm wręcz niezbędne rozwiązanie.

Faktoring z regresem i bez regresu – co to?

W zależności od tego jaki zakres ryzyka przyjmuje na siebie firma faktoringowa możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

  • faktoring pełny czyli faktoring bez regresu,
  • faktoring niepełny to jest faktoringiem z regresem,
  • faktoring mieszany

W przypadku faktoringu pełnego bez regresu ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta spoczywa na faktorze lub firmie ubezpieczeniowej. Dzięki ubezpieczeniu wierzytelności nie musisz się zastanawiać czy Twój kontrahent zapłacił za wystawioną przez Ciebie fakturę. Taka forma faktoringu jest szczególnie polecana firmom, które chcą dynamicznie się rozwijać – wchodzą na nowe rynki i pozyskują nowych odbiorców. Nie mając pewności czy zapłacą oni na czas albo czy zapłacą w ogóle. 

W ramach faktoringu niepełnego z regresem faktor wykupuje należności swoich klientów bez przejęcia ryzyka niewypłacalności jego kontrahentów. Jeśli Twój klient będzie miał problemy z terminową płatnością, wierzytelność zostanie przeniesiona na Ciebie. Zaś wyegzekwowanie spłaty długu stanie się Twoim obowiązkiem. Niepełny faktoring to dobre rozwiązanie dla firm, które znają specyfikę rynku i mają wysoki poziom zaufania do partnerów biznesowych, jednak z uwagi na odroczone płatności chcą zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej. 

Faktoring z regresem i bez regresu
Faktoring z regresem i bez regresu – Consulter

Mieszany, jawny i tajny faktoring

Faktoring mieszany harmonijnie łączy elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W ramach takiej usługi możesz przenieść niewypłacalność klientów na faktora, jednak tylko do wysokości ustalonego limitu określonego w umowie. Wobec wybranych odbiorców odpowiedzialność za płatności poniesie Twoja firma.

Regres przy faktoringu to inaczej przejęcie ryzyka w przypadku braku płatności od kontrahenta za fakturę, za którą Twoja firma otrzymała środki w ramach przyznanego limitu faktoringowego. Jeśli zatem Twój odbiorca nie zapłaci do faktora należnej kwoty z faktury to Ty jako faktorant będziesz musiał je zwrócić. 

Ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej, faktoring może mieć charakter:

  • jawny — związany z cesją jawną tzn. dłużnik zostanie poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej, a należności będące przedmiotem umowy uiści samodzielnie na konto faktora;
  • tajny — w ramach cesji cichej gdy dłużnik nie będzie wiedział o zawarciu umowy faktoringowej. Należności będące przedmiotem umowy uiści na Twoje konto. Następnie to Ty przelejesz pieniądze na konto faktora.

Komu faktoring przyniesie najwięcej korzyści?

  • Faktoring przyniesie najwięcej korzyści przedsiębiorcom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki takiej usłudze nie stracą płynności finansowej i zachowają wiarygodność w oczach podwykonawców i kontrahentów. Będą mogli także bez strat dla swojego biznesu oferować klientom konkurencyjne warunki płatności.
  • Korzystnie wpłynie na wskaźniki finansowe Twojej firmy. Szczególnie wśród podmiotów gospodarczych, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Faktoring jako zobowiązanie pozabilansowe nie zwiększy poziomu ich zobowiązań bieżących i nie obniży zdolności kredytowej. A dodatkowo faktoring pełny poprawi wskaźniki rotacji należności. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj.
  • O finansowanie w drodze faktoringu mogą wnioskować praktycznie wszystkie firmy bez względu na staż działalności, które wystawiają swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności. Droga do pozyskania faktoringu jest więc szybka, nieskomplikowana i otwarta również dla początkujących przedsiębiorców. Wynika to z faktu że przy faktoringu nie jest badana tak dokładnie jak przy kredycie sytuacja finansowa firmy która wnioskuje o faktoring ale jej odbiorcy – kontrahenci. 

Doradca faktoringowy Warszawa— wybierz mądrze!

Skonfrontuj marżę Twojej firmy z ceną usługi faktoringowej i oceń jak może wpłynąć na poprawę przepływów pieniężnych i płynność finansową. Aby w pełni wykorzystać potencjał faktoringu, skontaktuj się ze mną. Jako doradca faktoringowy dzięki 15-letniemu doświadczeniu we współpracy z różnymi faktorami, pomogę Ci wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane do specyfiki Twojej firmy, potrzeb i możliwości. Możesz również skorzystać z Bezpłatnej Konsultacji i opisać swoje potrzeby w formularzu informacyjnym w zakładce Kontakt

Poznaj również inne rodzaje faktoringu oraz inne formy zabezpieczenia płynności w firmie:

Mieszany faktoring: Faktoring mieszany — co to jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Eksportowy faktoring: Faktoring eksportowy — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Zakupowy faktoring: Faktoring odwrotny — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Obrotowy kredyt w rachunku i ratalny: Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć! 

Faktoring a kredyt obrotowy: Faktoring lepszy niż kredyt obrotowy 

Leasing zwrotny: Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Znaczenie płynności finansowej w biznesie: Płynność finansowa i jej znaczenie w biznesie