Pożyczka leasingowa to nowoczesna forma finansowania zakupu środków trwałych. Jakie są jej najważniejsze zalety? Co różni pożyczkę leasingową od tradycyjnego leasingu? Kto najbardziej skorzysta, sięgając po taką formę finansowania? Sprawdźmy.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Związek Polskiego Leasingu, w 2019 r. łączna kwota pożyczek udzielonych przez firmy leasingowe wyniosła 10,7 mld zł. Z tego 60,7% przeznaczono na sfinansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT), 21,4% – pojazdów lekkich, a 15,8% – transportu ciężkiego.

Pożyczka leasingowa co to?

Pożyczka leasingowa jest formą stosunku cywilnoprawnego pomiędzy finansującym a korzystającym. Harmonijnie łączy najważniejsze zalety kredytu bankowego i leasingu.

 • Podmiotem udzielającym pożyczki leasingowej jest firma leasingowa. Dzięki temu procedury towarzyszące procesowaniu wniosku są równie nieskomplikowane i szybkie, jak w przypadku tradycyjnego leasingu.
 • W przeciwieństwie do leasingu, prawo nie definiuje minimalnego okresu trwania umowy pożyczki leasingowej. W praktyce wynosi on od zazwyczaj 6 miesięcy do nawet 10 lat.
 • Finansowe i podatkowe aspekty pożyczki leasingowej przypominają te, charakterystyczne dla kredytu. Przedmiot umowy jest własnością pożyczkobiorcy. Jego obowiązkiem jest więc dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Kosztem podatkowym może być wyłącznie odsetkowa część raty.
 • Maksymalna kwota pożyczki leasingowej zależy od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz rodzaju i wartości finansowanego przedmiotu.
 • Raty pożyczki leasingowej nie zawierają podatku VAT (ten odliczasz bowiem jednorazowo). Taka forma finansowania jest więc bardzo korzystna dla firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT oraz tych, które chcą sfinansować zakup środka trwałego z niższą stawką VAT-u.

Co może być przedmiotem umowy pożyczki leasingowej?

Podobnie jak w przypadku leasingu, przedmiotem umowy pożyczki leasingowej mogą być wyłącznie nowe lub używane środki trwałe (otrzymanie pożyczki leasingowej na dowolny cel nie jest możliwe). Jak wskazują dane Polskiego Związku Leasingu, najczęściej są to maszyny, urządzenia, sprzęt IT oraz pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe.

Pożyczka leasingowa na dotacje unijne

Szczególnym rodzajem pożyczki leasingowej jest pożyczka leasingowa na dotacje unijne.

Przedsiębiorca, który realizuje projekt unijny wymagający wniesienia kapitału, może pozyskać go ze środków własnych lub z zewnętrznego źródła finansowania — np. leasingu. Z powodu specyfiki takiej formy finansowania, rozliczenie projektu wymaga jednak nie tylko ogromu formalności, ale trwa zazwyczaj tyle, ile… umowa leasingu. Aby ułatwić i usprawnić całą procedurę, firmy leasingowe wprowadziły na rynek alternatywne rozwiązanie — pożyczki leasingowe. Po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy możesz przeznaczyć ją na spłatę części pożyczki leasingowej lub wnioskować o możliwość spożytkowania środków na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Pożyczka leasingowa
Pożyczka leasingowa – Consulter

Kto najbardziej skorzysta sięgając po pożyczkę leasingową?

Z powodu swojej specyfiki pożyczka leasingowa przyniesie największe korzyści:

 • firmom, które nie są czynnymi podatnikami VAT-u oraz tym, które chcą jednorazowo odliczyć VAT, osiągając wymierne korzyści podatkowe;
 • przedsiębiorcom, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (importu z terenu Unii Europejskiej);
 • firmom, które chcą sfinansować zakup środków trwałych opodatkowanych niższą stawką podatku VAT (np. sprzętu medycznego);
 • rolnikom, także tym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • osobom ubiegającym się o dotacje unijne;
 • przedsiębiorcom, którzy chcą elastycznie kształtować okres trwania umowy.

Zabezpieczenie pożyczki leasingowej

Ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko kredytodawcy (uproszczone procedury badania zdolności kredytowej i własność przedmiotu umowy po stronie pożyczkobiorcy), niezbędne jest zabezpieczenia spłaty pożyczki leasingowej. Najczęściej odbywa się to poprzez:

 • ustanowienie zastawu rejestrowego na finansowanym środku trwałym,
 • weksel z deklaracją wekslową,
 • cesję z ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy,
 • cesję z dotacji (w przypadku pożyczek dotacyjnych).

Pożyczka leasingowa fachowa pomoc

Często zdarza się, że w przypadku pożyczki leasingowej wymagana wpłata własna jest wyższa niż w przypadku leasingu (zwłaszcza jeśli przedmiotem umowy są urządzenia i maszyny). Pożyczka leasingowa obniża zdolność kredytową i wpływa na historię kredytową w BIK-u. 

W najbliższej przyszłości chcesz sięgnąć po kredyt inwestycyjny lub obrotowy? Twój BIK pozostawia wiele do życzenia? Zależy Ci na tym, aby znaleźć finansowanie bez wpłaty własnej? Zadzwoń do mnie! Wspólnie przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, wybierając produkt, który najlepiej spełni wszystkie potrzeby. Także w długofalowej perspektywie.