Rosnące ceny prądu są zmorą biznesu, ale dzięki OZE mogą być też okazją. Jeśli chciałbyś zmniejszyć koszty energii elektrycznej w firmie albo myślisz o produkcji i sprzedawaniu prądu ze słońca, potrzebujesz kapitału na inwestycje. Podpowiadam, jak możesz zapewnić sobie finansowanie fotowoltaiki.

Polityka klimatyczna UE sprawiła, że tradycyjne źródła energii elektrycznej systematycznie drożeją. Natomiast wskutek wojny na Ukrainie ceny prądu wspięły się na historyczne szczyty. Uderza to szczególnie w odbiorców biznesowych, którzy – w przeciwieństwie do klientów indywidualnych – nie są chronieni przez URE.

Kilkunastokrotny wzrost cen prądu może być więc dobrym powodem do tego, by zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii. Opłaca się to nie tylko właścicielom domów jednorodzinnych, ale też przedsiębiorcom. Na etapie eksploatacji prąd ze słońca jest przecież darmowy.

Instalacja fotowoltaiczna koszty

Sęk w tym, że inwestycje w OZE wymagają kapitału. Skąd firma może pozyskać finansowanie fotowoltaiki? Przedstawiam najpopularniejsze opcje.

Z punktu widzenia wydajności instalacje produkujące prąd ze słońca można podzielić na:

 1. Małe – o wydajności 4-10 kilowatopików (kWp)
  Dla osób fizycznych, czyli prosumentów indywidualnych. Koszt inwestycji waha się z reguły od 15 do 40 tys. zł.
 2. Średnie – o wydajności do 50 kWp (nie wymagają projektu, pozwolenia na budowę ani koncesji)
  Dla prosumentów biznesowych, czyli firm chcących zmniejszyć zależność lub całkowicie uniezależnić się w pewnych obszarach od dostaw energii z zewnątrz. Produkują prąd na własne potrzeby i ewentualnie oddają jego nadwyżkę do sieci. Koszt inwestycji mieści się w przedziale 50-250 tys. zł. Finansowanie fotowoltaiki dla tej grupy można zorganizować poprzez leasing lub kredyt inwestycyjny.
 3. Duże – o wydajności do 1 megawatopika (MWp)
  Dla podmiotów chcących wytwarzać zielony prąd na sprzedaż. Koszt zbudowania farmy fotowoltaicznej wynosi z reguły od 2,5 do 3,5 mln zł. Nakłady najczęściej pokrywa się kredytem inwestycyjnym, choć na rynku znaleźć można też atrakcyjne oferty leasingu.

Finansowanie fotowoltaiki dla małych firm

Mniejsze podmioty gospodarcze (a niekiedy również rolnicy) mogą pokryć koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnym osprzętem przy pomocy leasingu. Do wyboru mają leasing:

W grę wchodzi też pożyczka leasingowa.

W zależności od wymogów instytucji finansujących udział własny przedsiębiorcy zaczyna się od 5-25 proc. Na ten parametr wpływa sytuacja wnioskodawcy oraz długość leasingu.

Dopuszczalny okres umowy dochodzi nawet do 84 miesięcy. W przypadku pożyczki może być on krótszy. Przy czym niektórzy leasingodawcy narzucają rodzaj finansowania w zależności od miejsca usadowienia instalacji (dach / grunt).

Uwaga! Część instytucji zapewniającej finansowanie fotowoltaiki stawia wymagania w zakresie minimalnego okresu prowadzenia działalności wnioskodawcy (najczęściej – pół roku) oraz własności nieruchomości, na której zostaną zamontowane kolektory słoneczne.

Są leasingodawcy udzielający finansowania na cele związane z OZE w walucie innej niż PLN. Z tym że w tym przypadku przedsiębiorca musi się liczyć z dodatkowymi warunkami, np. koniecznością uzyskiwania co najmniej części przychodów w walucie umowy.

Zabezpieczeniem najczęściej jest weksel. Alternatywnie stosuje się przewłaszczenie bądź cesję. Wymagane jest też ubezpieczenie.

Finansowanie fotowoltaiki
Finansowanie fotowoltaiki – Consulter

Farma fotowoltaiczna finansowanie

Kredyt inwestycyjny na farmę PV udzielany jest z reguły na 10-15 lat. Najczęściej stosowane zabezpieczenia to: hipoteka jeśli instalacja posadowiona jest na własnym gruncie lub cesja z umowy dzierżawy na gruncie dzierżawionym, cesja z umowy o sprzedaż energii, zastaw na udziałach spółki celowej i zastaw na instalacji. Inwestor musi zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Na oprocentowanie kredytu na farmę słoneczną składa się WIBOR i marża. Ta ostatnia z reguły mieści się w przedziale 1,5-3,5 proc. Wiele zależy od skali projektu i wielkości wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o finansowanie fotowoltaiki w postaci elektrowni słonecznej? Banki preferują spółki celowe na pełnej księgowości (podobnie jak przy finansowaniu inwestycji deweloperskich).

Wraz z wnioskiem inwestor musi przedstawić:

 • decyzję środowiskową,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy,
 • warunki przyłączające instalację do sieci,
 • projekt budowlany,
 • prawomocne pozwolenie na budowę.

W ramach kredytu można też odzyskać nakłady poniesione w związku z inwestycją w OZE (refinansowanie).

Oferty finansowania inwestycji w fotowoltaikę są naprawdę zróżnicowane. Poszczególne propozycje mają swoje zalety i ograniczenia. Jeśli nie możesz odnaleźć się w ich gąszczu, skontaktuj się ze mną. Po poznaniu szczegółów pomogę znaleźć optymalne rozwiązanie.

Przydatne artykuły w temacie finansowania dla firm:

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

Leasing a optymalizacja podatkowa — jak to działa?

Faktoring — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?

Leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca?

Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Pożyczka leasingowa — połączenie zalet kredytu bankowego i leasingu

Kredyt konsolidacyjny — obniż raty spłacanych kredytów i pożyczek

Kredyt pod kontrakt — elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

Pożyczki pozabankowe — czym są i komu przyniosą najwięcej korzyści

Gwarancja bankowa – czym jest i jaką rolę pełni?

Co to jest akredytywa dokumentowa i jakie ma zastosowanie?