Restrukturyzacja firmy to jeden z najskuteczniejszych sposobów na jej oddłużenie. Zapewnia bowiem czas i narzędzia do spłaty wierzycieli i wyjścia na prostą. Jest dostępna dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Z tym że chętni muszą spełnić określone warunki.

W ostatnich latach warunki prowadzenia biznesu w Polsce są szczególnie trudne. Najpierw pandemia, później inflacja i jeszcze wojna na Ukrainie. Do tego doszły niekorzystne zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Postępowanie restrukturyzacyjne coraz popularniejsze

To wszystko doprowadziło wiele przedsiębiorstw na skraj niewypłacalności. Nic więc dziwnego, że od 2020 roku dynamicznie rośnie liczba podmiotów, które stają przed wyborem: restrukturyzacja firmy albo upadłość.

Wg danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej przed trzema laty postępowanie restrukturyzacyjne otworzyło 800 firm. Rok później na taki krok zdecydowało się 1888 przedsiębiorstw. W ub. r. było ich już 2739.

Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku 3210 podmiotów spróbowało uciec przed bankructwem poprzez restrukturyzację. To o 1/3 więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Z danych wynika, że firmy inicjujące postępowanie restrukturyzacyjne najczęściej dążą do zawarcia układu z wierzycielami. Dziewięć na dziesięć wniosków składanych w sądach przez niewypłacalne przedsiębiorstwa dotyczy uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Zdecydowaną większość inicjatorów stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze.

Na czym polega restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy prowadzona jest przed sądem, ale o jej wszczęciu decyduje licencjonowany doradca. Jej celem jest to, by uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością i zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu.

Podmiot, który rozpocznie postępowanie restrukturyzacyjne, zyskuje ochronę prawną. Wierzyciele nie mogą prowadzić przeciw niemu egzekucji ani wypowiadać umów.

Dłużnik przygotowuje plan spłaty należności, na który musi przystać większość wierzycieli. Firma będąca w kłopotach finansowych nie musi więc osiągnąć porozumienia ze wszystkimi właścicielami jej długów. Następnie układ zatwierdza sąd.

Restrukturyzacja firmy
Restrukturyzacja firmy – Consulter

Które firmy kwalifikują się do procesu restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacji może poddać się każdy podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną (oraz gospodarstwo rolne), który:

  • jest zagrożony niewypłacalnością albo niewypłacalny (brak obsługi zobowiązań, w tym wobec banków i organów publicznych, powyżej miesiąca),
  • ma niewystarczającą lub żadną zdolność kredytową,
  • wpadł w pętlę zadłużenia, czyli stare długi spłaca nowymi pożyczkami,
  • wykazuje zdolność restrukturyzacyjną, czyli osiąga przychody lub ma perspektywę ich wypracowywania.

Z rozwiązania nie skorzystają firmy, które mają wyłącznie zobowiązania zabezpieczone rzeczowo, czyli np. kredyt hipoteczny.

Korzyści z restrukturyzacji firmy

Wraz z zatwierdzeniem układu przez sąd firma zwiększa szanse na pozbycie się długów. Zyskuje czas i możliwości, by stanąć na nogi.

Restrukturyzacja prowadzi bowiem do:

  • umorzenia odsetek i kosztów postępowania sądowego,
  • wydłużenia okresu spłaty,
  • rezygnacji wierzycieli z części należności,
  • odblokowania rachunków bankowych dłużnika,
  • wstrzymania licytacji komorniczych,
  • zakazu wypowiadania umów przez wierzycieli.

Restrukturyzacja kredytu w banku

W ostatnim czasie źródłem problemów części podmiotów stały się zaciągnięte w pandemii kredyty firmowe. Wtedy były one stosunkowo tanie, co przekładało się na małą ratę.

Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych do poziomu najwyższego od 20 lat drastycznie wzrosły też obciążenia z tytułu obsługi zadłużenia. W efekcie niektóre przedsiębiorstwa mają trudności z regulowaniem należności wobec banków.

Czy zdołają z nich wyjść? Jeśli nie doszło jeszcze do wypowiedzenia umowy, mogą m.in. zrestrukturyzować kredyt poprzez próbę wydłużenia terminu spłaty w porozumieniu z bankiem. To pozwoli im na obniżenie raty.

Gdy problem przeterminowanego długu w banku zaszedł dalej, mogą rozwiązać go w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Dzięki temu zatrzymają przyrost zadłużenia, gdyż bank przestanie naliczać odsetki od zaległych płatności.

Restrukturyzacja firmy ze specjalistami

Twoja firma przechodzi trudności finansowe i obawiasz się najgorszego? Zgłoś się do mnie.

Jako doradca kredytowy dla firm i ekspert finansowy z wykształceniem prawniczym ocenię, czy konieczne jest inicjowanie formalnej restrukturyzacji, czy wystarczą standardowe rozwiązania, żeby wyjść na prostą. A jeśli zajdzie taka potrzeba, we współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym pomożemy doprowadzić Twoją firmę do korzystnego finału.

Odkryj praktyczne wskazówki i sprawdzone informacje, które pomogą Twojej firmie rozwijać się i osiągać sukcesy – zapraszam do lektury wpisów na moim blogu, gdzie znajdziesz bogactwo wartościowych informacji dla Twojej firmy opartych na rzetelnych danych i aktualnej wiedzy:

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

Co to jest akredytywa i jakie ma zastosowanie?

Kredyt pod kontrakt — elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

Gwarancja bankowa – czym jest i jaką rolę pełni?

Kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?

Finansowanie fotowoltaiki, czyli inwestycje w tańszy prąd

Kredyt deweloperski — zewnętrzne źródło finansowania inwestycji budowlanych

Pożyczki pozabankowe — czym są i komu przyniosą najwięcej korzyści