Leasing zwrotny działa według schematu sprzedaj i weź w leasing (sale and lease back). Jest to bardzo korzystna forma uwolnienia zamrożonych środków pieniężnych z aktywów trwałych firmy.

Dzięki sprzedaży środka trwałego – w tym nieruchomości firmie leasingowej, przedsiębiorstwo uzyskuje natychmiastowy dopływ gotówki a jednocześnie nadal może bez przeszkód użytkować dany przedmiot i uzyskiwać z niego przychody. 

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy środek trwały, który podlega amortyzacji (samochody, maszyny, linie produkcyjne czy nieruchomości). 

Ważne: należy pamiętać, że poza nieruchomościami firmy leasingowe najchętniej udzielą leasingu zwrotnego w trakcie trzech miesięcy tj. 90 dni od dnia zakupu środka trwałego np. samochodu.

Formy leasingu zwrotnego

Umowa leasingu zwrotnego ze względów podatkowych może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego. Gdzie wniesiona opłata wstępna i pełne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.  Więcej o leasingu operacyjnym pisałem tutaj: (leasing a optymalizacja podatkowa — jak to działa) Jak i leasingu finansowego. Gdzie korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych a dodatkowym kosztem będzie część odsetkowa raty leasingowej. (leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca).

Leasing nieruchomości – na czym polega?

Bardzo często w celu uzyskania większych środków finansowych przedmiotem leasingu zwrotnego są nieruchomości. Klient posiadający nieruchomość, nawet obciążoną hipoteką sprzedaje ją firmie leasingowej – jednoczenie zawierając umowę leasingu, na mocy której dalej korzysta z nieruchomości. Na czas trwania umowy własność nieruchomości przechodzi na leasingodawcę. Po upływie okresu na jaki zawarta była umowa i spłacie leasingu prawo własności nieruchomości przechodzi ponownie na korzystającego – wcześniejszego właściciela. Klient uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki możne przeznaczyć na różne cele związane z prowadzoną działalnością. Między innymi spłatę zobowiązań, zwiększenie środków obrotowych czy też na kolejną inwestycję. 

Leasing zwrotny preferowane nieruchomości

Najchętniej finansowane są nieruchomości komercyjne, przeznaczone pod wynajem lub wykorzystywane przez klienta do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i generujące dochody. Są to: budynki i lokale o przeznaczeniu biurowym, biurowo-magazynowym, biurowo-usługowym, hale magazynowe i centra logistyczne. Leasingowane nieruchomości powinny być w dobrym stanie technicznym. Najlepiej również aby były położone w atrakcyjnych lokalizacjach – najlepiej duże aglomeracje. Ważne, aby były to nieruchomości z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie. A lokale handlowe posiadały usytuowanie na parterze budynku z witrynami na ulice.

Dostępne kwoty i warunki przy leasingu zwrotnym

Nie ma precyzyjnie określonej minimalnej wartości nieruchomości, którą można wyleasingować. Zawsze każda transakcja analizowana jest indywidualnie w oparciu o ocenę danej nieruchomości i sytuacji finansowej klienta. Z mojej praktyki wynika, że firmy leasingowe najchętniej preferują nieruchomości komercyjne o wartości od ok 3 mln zł do 100 mln zł i więcej. Opłata wstępna waha się w granicach między 15 – 30% w zależności od poziomu ryzyka na transakcji. Okres leasingu to najczęściej od 5 – 15 lat.

Leasing zwrotny i Leasing nieruchomości
Leasing zwrotny i Leasing nieruchomości – Consulter

Leasing zwrotny korzyści

Szybki zastrzyk gotówki i poprawa płynności finansowej

Leasing zwrotny przyniesie korzyści firmom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Leasingobiorca uzyskuje znaczną ilość środków pieniężnych, bez fizycznego uszczuplenia swojego majątku rzeczowego. 

Przedsiębiorstwo zwiększa poziom środków obrotowych poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w aktywach trwałych. Wygenerowany w ten sposób dodatni kapitał obrotowy może zostać wykorzystany na dalsze inwestycje lub finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Warto również zaznaczyć, że raty leasingowe nie obciążają zdolności kredytowej. Ponieważ są w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Ma to duże znaczenie, dla firm które w przyszłości planują skorzystać z kredytu.

Leasing zwrotny – skorzystaj z mojej pomocy!

Jeśli nie wiesz czy dany przedmiot lub nieruchomość, którą posiadasz można oddać w leasing zadzwoń do mnie. Posiadam ponad wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami leasingowymi i przeprocesowałem z sukcesem wiele transakcji leasingu zwrotnego. Znam podejście firm finansujących oraz ich wymagania. Pomogę Ci sprawnie przejść przez cały proces: od oceny przedmiotu/nieruchomości, przez decyzję leasingową aż do podpisania korzystnej dla Ciebie umowy. Pomogę Ci również uzyskać inne formy leasingu dobierając je odpowiednio do potrzeb Twojej firmy.