Wskutek skokowego wzrostu cen materiałów, surowców i usług twoje przedsiębiorstwo ma trudności z dokończeniem inwestycji albo realizacją bieżących zobowiązań? Wsparciem może być Pożyczka Antyinflacyjna Agencji Rozwoju Przemysłu, która przyznaje nawet 10 mln zł na 10 lat bez konieczności ustanawiania hipoteki. Zapytaj o szczegóły.

Od prawie dwóch lat przedsiębiorcy mierzą się z mniejszymi lub większymi obostrzeniami covidowymi. Koronawirus odcisnął też piętno na realnej gospodarce. Do spadku przychodów, których nie odbudowała jeszcze 1/3 podmiotów (dane z badania BIG InfoMonitora), doszedł kolejny problem – inflacja.

Od początku jesieni ceny rosną najszybciej od 2000 r.  W wybranych kategoriach (materiały budowlane, energia, paliwo) dynamika osiąga wręcz kosmiczne tempo.

Pożyczka Antyinflacyjna na inwestycje i bieżącą działalność

Właśnie dlatego z początkiem roku rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła kolejny instrument wsparcia dla biznesu. Jest nim Pożyczka Antyinflacyjna.

W założeniach ma ona służyć finansowaniu wydatków, jakie pojawiły się wskutek wysokiej inflacji. Chodzi nie tylko o dużo wcześniej zaplanowane inwestycje (kalkulowane przy niższych cenach), ale również bieżące zamówienia kontraktowe.

Zatem spektrum firm, które mogą po nią sięgnąć, jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. budownictwo, handel, usługi, produkcję. Instrument ma im pomóc funkcjonować w obecnych realiach gospodarczych.

Dostępna kwota waha się od 0,8 do 10 mln zł wypłacanych jednorazowo lub w ratach. Środki można przeznaczyć na:

  • inwestycje – zniwelowanie lub pokrycie deficytu w budżecie danego przedsięwzięcia, jaki pojawił się w wyniku wzrostu cen, np. materiałów budowlanych, transportu, półproduktów,
  • działalność bieżącą (kapitał obrotowy), czyli np. finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, produkcji, transportu.

Spłata Pożyczki Antyinflacyjnej odbywa się w ratach równych. Powinno to nastąpić w ciągu:

  • 120 miesięcy – w przypadku inwestycji,
  • 48 miesięcy – w przypadku kapitału obrotowego.

Koszty Pożyczki Antyinflacyjnej

Oprocentowanie Pożyczki Antyinflacyjnej ARP wynosi WIBOR 1M (na dziś: 2,43 proc.) + marża. Ta druga ustalana jest indywidualnie.

Do końca marca ARP nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania. Później będzie to 0,2 proc.

Beneficjent nie płaci prowizji od niewykorzystanych środków ani za wcześniejszą spłatę.

Pożyczka antyinflacyjna
Pożyczka antyinflacyjna – Consulter

Dla kogo Pożyczka Antyinflacyjna?

Pożyczka Antyinflacyjna to rozwiązanie skierowane do małych i średnich firm z przychodami powyżej 4 mln zł rocznie, które prowadzą działalność w Polsce co najmniej 12 miesięcy i rozliczają się z fiskusem w ramach pełnej księgowości. Mogą to być spółki oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Ważnym warunkiem jest też dodatni wynik finansowy za 2021 r. Dotyczy to zarówno zysku netto, jak i EBITDA.

O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy przechodzące restrukturyzację ani te, które złożyły wniosek o upadłość.

Dlaczego warto sięgnąć po Pożyczkę Antyinflacyjną?

Ze względu na bardzo konkurencyjne warunki cenowe i mniejsze niż przy standardowym kredycie firmowym wymagania co do zabezpieczeń.

Finansowanie jest bowiem udzielane ze wsparciem Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który poręcza do 70 proc. kapitału (koszty pokrywa ARP). Przedsiębiorstwo nie musi więc obciążać hipoteki. Wystarczy, że ustanowi zastaw rejestrowy i złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC).

Beneficjent może także zawnioskować o karencję w spłacie kapitału. Ta ustanawiana jest na maksymalnie:

  • trzy miesiące – w przypadku pożyczki obrotowej,
  • do czasu zakończenia bądź uruchomienia inwestycji, ale nie dłużej niż 18 miesięcy – w przypadku inwestycji.
Przeczytaj inne artykuły w temacie pożyczek i kredytów: