Na początku lipca wystartuje program Bezpieczny kredyt 2%. Przedstawiam jego szczegóły, ograniczenia oraz wyliczenia wielkości dopłat. Dzięki dofinansowaniu oszczędności są naprawdę duże i rosną wraz z kwotą zobowiązania.

Znamy ostateczny kształt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadzającej program Bezpieczny kredyt 2%. Zapoznasz się z nią, klikając tutaj. Inicjatywa ma ruszyć 3 lipca.

Od tego dnia będzie można składać wnioski o kredyt hipoteczny z wypłacanymi przez 10 lat dopłatami państwowymi. Przy czym będzie to możliwe w wybranych bankach komercyjnych, które zawarły umowę z BGK.

Dla kogo bezpieczny kredyt 2%

Przypomnę, że o bezpieczny kredyt 2% mogą się ubiegać osoby:

  1. Poniżej 45 lat, które
  2. Nie mają i nigdy nie miały prawa własności nieruchomości mieszkalnej (w tym spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego),
  3. W ostatnich 36 miesiącach nie spłacały kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa ani budowę domu.

Dwa ostatnie wymogi dotyczą również osób tworzących z kredytobiorcą gospodarstwo domowe.

Zatem jest to program skierowany do osób, które z finansowaniem bankowym chcą kupić / wybudować / wykończyć swoje pierwsze mieszkanie / dom. Przy czym od tej reguły jest kilka wyjątków.

Jeden z nich to odziedziczenie przez wnioskodawców nie więcej niż połowy prawa własności nieruchomości. Przy czym wtedy kredytobiorcy nie mogą zamieszkiwać w takim lokalu od co najmniej 12 miesięcy.

Innym wyłączeniem jest sytuacja, gdy wnioskodawcy mieli lub mają mieszkanie / dom wyłączony z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego. Decyzja taka musi zostać wydana co najmniej 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o preferencyjny kredyt.

Bezpieczny kredyt 2% zdolność kredytowa

Ile można pożyczyć? To zależy od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy. Maksymalna kwota bezpiecznego kredytu 2% wynosi:

Gdy celem jest nabycie/budowa lokalu mieszkalnego lub domu:

  • 500 tys. zł – dla singla,
  • 600 tys. zł – dla małżeństwa i pary wychowującej co najmniej jedno dziecko.

Gdy celem jest dokończenie budowy realizowanej do tej pory za gotówkę:

  • 100 tys. zł – dla singla,
  • 150 tys. zł – dla singla z dzieckiem,
  • 150 tys. zł – dla małżeństwa i pary z dzieckiem

Oczywiście ostateczna kwota preferencyjnego kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Zgodnie z zapowiedziami ta ma być liczona korzystniej dla wnioskodawców, czyli uwzględniać ratę kredytu pomniejszoną o dopłatę. Wynika to z przyjętej przez KNF nowelizacji Rekomendacji S w której informuje, iż zarząd banku uczestniczącego w programie rządowym powinien przyjąć podejście do oceny zdolności kredytowej uwzględniające specyfikę tegoż programu. Więcej na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj

Wkład własny nie jest konieczny. Równolegle można bowiem skorzystać ze wsparcia w ramach Rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Jednak wówczas nieruchomość musi mieścić się w obowiązującym w danym kwartale limicie cenowym dla danego województwa. Przykładowo w Warszawie wynosi on teraz 10.980 zł / mkw. dla rynku wtórnego oraz 11.824 zł dla rynku pierwotnego. W gminach sąsiadujących ze stolicą (np. Piasecznie i Ząbkach) jest to odpowiednio: 8692 zł oraz 9360 zł. Natomiast na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego – 7243 zł i 7800 zł.

Natomiast w programie Bezpieczny kredyt 2% limity cenowe mieszkań / domów nie obowiązują.

Bezpieczny kredyt 2% – wkład własny

Wkład własny w bezpiecznym kredycie 2% nie może przekraczać 200 tys. zł oraz 20 proc. całkowitej kwoty wydatków w celu pokrycia których udzielany jest kredyt. Oznacza to, że jeśli posiadasz wkład własny niższy niż 20%, pozostała brakująca część zostanie objęta gwarancją w ramach rodzinnego kredytu mieszkaniowego. W przypadku zastosowania gwarancji wkład własny nie może być wyższy niż 100 tyś zł. Gdy zatem np. dysponujemy wkładem w wysokości 10 proc. ceny nieruchomości, możemy ubiegać się o gwarancję BGK dla pozostałej części (czyli 10 proc.). Wtedy zapłacimy prowizję 1 proc. od kwoty objętej gwarancją.

Załóżmy, że mieszkanie kosztuje 500 tys. zł. Posiadamy 50 tys. zł własnych środków na wkład. Wnioskujemy do BGK o brakujące 50 tys. zł. Płatna z góry prowizja od gwarancji wyniesie 500 zł.

Jeśli wkładem własnym jest tylko sama działka budowlana, na której wnioskodawca zamierza postawić dom. Wówczas jej wartość wraz z kwotą bezpiecznego kredytu nie może przekraczać 1 mln zł.

Bezpieczny kredyt 2% w ostatecznym kształcie
Bezpieczny kredyt 2% w ostatecznym kształcie – Consulter

Bezpieczny kredyt 2% dopłaty

Dopłaty do części odsetkowej raty wypłacane są przez 10 lat. Z tym że oprocentowanie kredytu będzie ustalane w dwóch 5 letnich okresach. Umowę o preferencyjny kredyt mieszkaniowy należy zawrzeć na przynajmniej 15 lat. Spłata odbywa się według oprocentowania stałego w formule rat malejących. Po ustaniu dopłat nastąpi przejście na raty równe (chyba że zdecydujemy inaczej). Dlatego należy liczyć się z tym, że jej wysokość wzrośnie.

Ważne: Oprocentowanie przy bezpiecznym kredycie 2% ma być ustalane na warunkach nie gorszych niż dla kredytów bez dopłat.

Oprocentowanie w okresie pobierania dofinansowania wynosi 2 proc. + marża banku. Różnicę między tym poziomem a faktycznym oprocentowaniem zawartym w umowie pokrywa BGK.

Bezpieczny kredyt 2% – ile zaoszczędzisz

Dopłata (D) wyliczana jest ze wzoru D = Ks x (W – 2 proc.) / 12, gdzie Ks stanowi część kapitałową kredytu pozostającą do spłaty, natomiast W wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który będzie publikowany przez BGK. Wynosi on 0,9 średniego rynkowego oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą.

Przyjmijmy, że to ostatnie wynosi 8 proc. To daje wskaźnik BGK w wysokości 7,2 (8 x 0,9). Zatem roczna dopłata obejmie część oprocentowania na poziomie 5,2 (7,2 – 2).

Załóżmy że klient wynegocjował z bankiem stawkę 7,5 proc. Zatem będzie uiszczać ratę odpowiadającą oprocentowaniu 2,3 proc.

Posłużę się przykładem. Zaciągamy kredyt 400 tys. zł na 25 lat. Bez dofinansowania zapłacimy pierwszą ratę w wysokości 3833,34 zł. Z dopłatą, która wyniesie w tym przypadku 1733,33 zł, rata spadnie do 2100,01 zł. Po 120 miesiącach rata normalnego kredytu hipotecznego wyniesie 2841,66 zł, a bezpiecznego kredytu – 1795,88 zł (dopłata to 1045,78 zł).

Łącznie przez 10 lat otrzymamy wsparcie w wysokości 166.746,48 zł. Przy założeniu, że oprocentowanie się nie zmieni przez cały okres, kredyt będzie nas kosztować 234.221,96 zł zamiast 400.968,44 zł. W sumie oddamy bankowi o prawie 42 proc. mniej. Im więcej pożyczymy, tym dzięki dopłatom więcej oszczędzimy. Przy kredycie na 500 tys. zł będzie to 208 tys. zł oszczędności, a przy 600 tys. zł bezpiecznego kredytu – oszczędność to ponad 250 tyś. zł kosztu odsetkowego.

Pomoc przy bezpiecznym kredycie 2%

Dla kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się kredytami hipotecznymi, może się to wydawać dość skomplikowane. Dlatego jeśli chcesz wziąć bezpieczny kredyt 2% i chcesz się czuć bezpiecznie oraz pewnie zgłoś się do mnie. Uzyskasz fachową i bezpłatną pomoc przy kredycie. Pomogę Ci znaleźć najlepszą ofertę, zweryfikować warunki, wszystko poprawnie policzyć czy poznać wielkość potencjalnych oszczędności.

 

Artykuły w temacie kredyt hipoteczny które warto przeczytać:

Bezpieczny kredyt 2% w pytaniach i odpowiedziach

Zdolność kredytowa hipoteczna wyraźnie rośnie

Bezpieczny kredyt 2% w założeniach

Nadpłata kredytu hipotecznego – dlaczego to się opłaca?

WIRD zamiast WIBOR-u i jego przełożenie na ratę kredytu

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego

Jak ograniczyć wzrost rat kredytu hipotecznego?

Ustawa o kredycie hipotecznym i jej tajemnice

5 powodów dla których warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytu hipotecznego

Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?

Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego