Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 r. to dokument, który reguluje prawa i obowiązki banku oraz klienta starającego się o finansowanie na zakup nieruchomości mieszkaniowej. Znajomość jego najważniejszych postanowień poprawi Twoją pozycję w relacjach z kredytodawcą.

Kwestia finansowania kredytem bankowym zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe została uregulowana w jednym akcie prawnym w 2017 r. Wówczas weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wcześniej przepisy odnoszące się do tej problematyki były rozsiane po wielu ustawach.

Ustawa o kredycie hipotecznym

Na mocy tego dokumentu banki, SKOK-i oraz działający w ich imieniu pośrednicy i agenci (ich wykaz sprawdzisz w rejestrze KNF-u) są zobowiązani przedstawiać klientowi zindywidualizowaną ofertę kredytową. Robią to na druku zwanym formularzem informacyjnym. Jego zapisy i cena kredytu zawarta w tym dokumencie wiążą instytucję finansową przez minimum 14 dni. Ma to zapewnić konsumentowi czas na spokojnie przeanalizowanie ofert innych banków, do których się zwrócił. W efekcie ma mu to umożliwić świadomie podjęcie najlepszej dla siebie decyzji.

Jeśli bank stosuje sprzedaż wiązaną (kredyt hipoteczny + np. konto osobiste / karta kredytowa / polisa inwestycyjna w zamian za niższą marżę) musi przedstawić dwa formularze informacyjne. Jeden powinien odnosić się do oferty podstawowej, czyli kredytu mieszkaniowego bez produktów dodatkowych. Drugi do oferty kredytu hipotecznego z produktami dodatkowymi i ich wpływem na marżę.

Warto dodać, że ustawa o kredycie hipotecznym zakazuje bankom uzależniania przyznawania finansowania od faktu skorzystania przez klienta z usług powiązanych. Nie mogą więc stawiać konsumentowi ultimatum: albo zamówisz kartę kredytową, albo nie otrzymasz kredytu na mieszkanie.

Przeczytaj: Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?

Ważne terminy w ustawie o kredycie hipotecznym

Uzyskanie finansowania na zakup mieszkania czy domu zajmuje kilka-kilkanaście tygodni. Czasem trwa to dłużej. W ustawie zapisano więc terminy, które mają skrócić procedurę ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wedle nich bank zobligowany jest, by w ciągu:

  • 7 dni od dostarczenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych informacji wyliczyć jego zdolność kredytową (maksymalną dostępną kwotę kredytu),
  • 21 dni od złożenia przez klienta wniosku wydać decyzję kredytową; w przypadku odmowy instytucja finansowa musi ją uargumentować.

Niestety, praktyka rynkowa pokazuje, że bardzo często terminy te nie są dochowywane. Instytucje finansowe pod różnymi pretekstami przeciągają formalności.

Przeczytaj: Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego

Ustawa o kredycie hipotecznym
Ustawa o kredycie hipotecznym – Consulter

Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny

Prawodawca ustanowił też terminy wzmacniające prawa klienta. Oprócz wspomnianych 14 dni na przyjęcie oferty, kredytobiorca może w ciągu 14 dni od podpisania umowy odstąpić od niej i nie musi swojej decyzji uzasadniać. Wypowiedzenie składa np. listem poleconym.

Przy czym bank ma prawo obciążyć go odsetkami za korzystanie ze środków przez ten czas oraz kosztami poniesionymi na rzecz administracji publicznej, w tym opłatami skarbowymi. Jednocześnie zwraca konsumentowi uiszczoną prowizję za udzielenie finansowania.

Przeczytaj: Pożyczka hipoteczna – czyli jak pozyskać większe środki na dowolny cel

Ustawa o kredycie hipotecznym a prowizja za wcześniejszą spłatę

W ustawie o kredycie hipotecznym uregulowano również kwestię prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części długu. W przypadku kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem bank może ją pobierać jedynie w ciągu trzech lat od zawarcia umowy.

Rekompensata nie może przekroczyć 3 proc. spłacanej kwoty ani sumy rocznych odsetek. Do wyliczenia należności przyjmuje się oprocentowanie z dnia, w którym klient uregulował zobowiązanie.

W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową bank ma prawo pobrać prowizję za przedterminową spłatę przez cały okres trwania umowy.

Jeśli nie wiesz, w którym banku warto zaciągnąć kredyt hipoteczny, zachęcam do kontaktu. Jako doświadczony doradca finansowy, znajdę dla Ciebie bezpłatnie najkorzystniejszą propozycję finansowania oraz wytłumaczę wszelkie prawa i obowiązki związane z kredytem mieszkaniowym.

Przydatne artykuły w temacie kredytu hipotecznego:

5 powodów dla których warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytu hipotecznego

Księga wieczysta – na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości

Ubezpieczenie kredytu – czym faktycznie jest i czy warto z niego korzystać?

Kredyt hipoteczny – najtańszy i najbezpieczniejszy kredyt na rynku

Kalkulator kredytu hipotecznego — czy warto z niego korzystać?

Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?

Zdolność kredytowa – czym faktycznie jest i jak ją poprawić?

Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego