Cesja leasingu, czyli przejęcie od innej firmy praw i obowiązków związanych z umową leasingową, może być sposobem na tańsze pozyskanie potrzebnego nam środka trwałego. Wyjaśniam, czy taka transakcja się opłaca, jak przebiega i jakie wywołuje skutki.

Leasing to jeden ze sposobów finansowania inwestycji w firmie. Z danych branżowej organizacji ZPL wynika, że polskim przedsiębiorcom produkt ten najczęściej (2/3 przypadków) służy do pokrywania wydatków związanych z szeroko rozumianymi pojazdami (auta do 3,5 tony oraz ciężarówki, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy).

Cesja leasingu w praktyce

Leasing, w tym pożyczka leasingowa, udzielany jest przez banki i wyspecjalizowane firmy. Więcej ciekawych informacji na temat różnych rodzajów leasingu znajdziesz w zakładce Consulter Leasing.

Może się zdarzyć, że zaproponują nam cesję leasingu. Pod tym pojęciem kryje się przejęcie ważnej umowy leasingu od innej firmy, która od niej odstąpiła np. z powodu problemów finansowych (brak możliwości regulowania comiesięcznych rat).

W praktyce polega to na tym, że za zgodą leasingodawcy nowe przedsiębiorstwo (cesjonariusz) wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy (cedenta). To pierwsze może więc użytkować przedmiot leasingu w zamian za comiesięczne płatności na rzecz instytucji, która sfinansowała zakup.

Przejęcie leasingu

Przyczyn wypowiedzenia kontraktu przed czasem może być wiele. Niezależnie od tego proces przeniesienia umowy leasingowej wygląda podobnie i wymaga zgody trzech stron: leasingodawcy, cedenta i firmy zainteresowanej przejęciem kontraktu.

Po ustaleniu szczegółów między stronami cesjonariusz składa do leasingodawcy wniosek o cesję. Bank czy firma leasingowa przystępuje do badania zdolności kredytowej proponowanego leasingobiorcy, czyli ustala jego wypłacalność. Dlatego przed złożeniem wniosku o cesję cesjonariusz powinien uregulować wszelkie zaległości.

Ważne! By przeniesienie leasingu się powiodło, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • brak zadłużenia cedenta względem firmy leasingowej,
  • zaakceptowanie nowego leasingobiorcy przez instytucję finansującą,
  • wniesienie przez cesjonariusza opłaty za przygotowanie cesji,
  • zaakceptowanie warunków kontraktu przez cesjonariusza (bez możliwości dokonania zmian).
Cesja leasingu
Cesja leasingu – Consulter

Skutki cesji leasingu

Po akceptacji nowego podmiotu umowa obowiązuje na warunkach określonych w pierwotnym kontrakcie. To oznacza, że wysokość rat oraz terminy płatności rat nie zmieniają się.

Cesjonariusz nabywa w atrakcyjnej cenie środek trwały, który może umieścić w swojej ewidencji. Przechodzą na niego również obowiązki i korzyści podatkowe, w tym prawo odpisów amortyzacyjnych i odliczenie VAT-u.

Natomiast cedent pozbywa się kłopotu w postaci ewentualnych kar za niewywiązanie się z postanowień umowy. Nie ponosi także żadnych innych kosztów w związku z przeniesieniem leasingu.

Czy warto skorzystać z cesji leasingowej?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od warunków, jakie z instytucją finansową ustalił podmiot chcący scedować umowę. To o tyle ważne, że cesjonariusz przejmuje kontrakt z dobrodziejstwem inwentarza, czyli bez możliwości dokonania w nim zmian.

Na decyzję rzutować będzie także cena środka trwałego i stopień jego zużycia. Firma zainteresowana tą opcją powinna również wziąć pod uwagę swoją sytuacja finansową.

Otrzymałeś propozycję przejęcia leasingu? Nie wiesz, czy to Ci się opłaci? Pomogę Ci w rozwikłaniu tych dylematów. Nie wahaj się i już dziś zarezerwuj termin niezobowiązującego spotkania lub zadzwoń do mnie.

Przydatne artykuły na temat leasingu:

Leasing a optymalizacja podatkowa – jak to działa?

Leasing finansowy – co to jest i komu najbardziej się opłaca

Pożyczka leasingowa – połączenie zalet kredytu bankowego i leasingu

Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Wynajem długoterminowy — wszystko co musisz wiedzieć + 7 najważniejszych korzyści