Leasing finansowy jest zdecydowanie mniej popularny od leasingu operacyjnego. Wszystko za sprawą jego parametrów, korzystnych jedynie dla części przedsiębiorców. W artykule wyjaśnię, czym jest leasing finansowy i komu najbardziej się opłaca.

Leasing finansowy, zwany także leasingiem kapitałowym polega na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą (firmą leasingową lub bankiem) a leasingobiorcą (przedsiębiorcą). W zamian za regulowanie rat, których wysokość i terminy spłat określa harmonogram, korzystający zyskuje prawo do użytkowania przedmiotu leasingu, ale co równie istotne do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Leasing finansowy – przedmiot umowy

Przedmiotem umowy w leasingu finansowym mogą być pojazdy (osobowe i ciężarowe), maszyny, urządzenia i inne środki trwałe. Zarówno nowe, jak i używane.

Okres trwania umowy leasingu finansowego

Minimalny okres umowy leasingu finansowego nie jest określony prawem. Umowa powinna być zawarta na czas określony, precyzyjnie ustalony pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. W praktyce najczęściej wynosi on powyżej 12 m-cy i jest zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu. Co ważne, po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy.

Leasing finansowy a operacyjny

W leasingu finansowym to leasingobiorca wprowadza przedmiot to ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów podatkowych może zaliczyć jedynie odsetkową część raty leasingowej (podobnie jak przy kredycie) oraz koszty użytkowania przedmiotu. Tym się różni od leasingu operacyjnego o którym więcej możesz przeczytać tutaj.

Leasing finansowy a VAT

Przedsiębiorca, który zawiera umowę leasingu finansowego, musi zapłacić podatek VAT z góry, od sumy rat leasingowych (kapitałowo-odsetkowych). Dla części przedsiębiorców będzie to dużą niedogodnością, dla innych — skutecznym sposobem optymalizacji (możliwość odliczenia VAT z góry). Na gruncie ustawy o VAT leasing finansowy traktowany jest bowiem jako dostawa towarów z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ważne: W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, gdzie stawka Vat zawsze wynosi 23% (gdyż na potrzeby podatku VAT traktowany jest jako świadczenie usług). Leasing finansowy przejmuje stawkę określoną dla danego środka trwałego. I tak np. jeśli przedmiotem umowy jest sprzęt medyczny, z 8-procentowym VAT-em, o taką wartość wzrośnie kwota netto. Jeśli zaś przedmiotem są towary używane, może podlegać zwolnieniu z VAT-u.

leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca?
Leasing finansowy – Consulter

Największe korzyści z leasingu finansowego odczują przedsiębiorcy, którzy:

  • chcą zmniejszyć kwotę podatku dochodowego w danym roku. Jednorazowa amortyzacja przedmiotu leasingu sprawi, że zaliczysz w koszty wydatek o znacznej wartości (wg obowiązujących przepisów do kwoty 50 000 EUR). Dzięki temu kwota podatku dochodowego w danym roku będzie niższa. Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać jednak wyłącznie firmy, które rozpoczęły działalność w danym roku oraz tzw. mali podatnicy — podmioty, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln EUR;
  • chcą sfinansować przedmioty opodatkowanie preferencyjną stawką VAT (np. sprzęt medyczny). W przypadku leasingu operacyjnego do kwoty netto zawsze dolicza się 23% VAT-u, niezależnie od tego, jaka stawka obowiązuje dla przedmiotu leasingu. Dla dóbr z niższym VAT-em lub dla towarów używanych leasing finansowy będzie więc zdecydowanie tańszym i korzystniejszym rozwiązaniem;
  • chcą wziąć w leasing auta z komisu. Jeśli kupujesz auto w komisie, dostaniesz fakturę VAT-marża. Taki dokument nie wskazuje wartości VAT-u, który nalicza się wyłącznie od marży pośrednika. Jeśli zechcesz sfinansować taki pojazd leasingiem operacyjnym, do wartości netto będziesz musiał dodać 23% VAT. Dzięki leasingowi finansowemu unikniesz dodatkowego, wysokiego kosztu;
  • chcą jednorazowo odliczyć VAT. Jeśli z góry zapłacisz cały podatek VAT, będziesz mógł także jednorazowo go odliczyć, pod warunkiem używania przedmiotu na potrzeby swojej działalności opodatkowanej VAT-em;
  • chcą, aby umowa leasingowa trwała jak najkrócej. W zależności od przedmiotu umowa leasingu finansowego może trwać nawet kilka lub kilkanaście miesięcy.
Szybka decyzja, wielomiesięczne konsekwencje

Konsekwencje wyboru określonego rodzaju leasingu będziesz odczuwał przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Przed podjęciem decyzji, dobrze przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Najlepiej z pomocą doświadczonego eksperta. Jeśli chcesz osiągnąć odczuwalne dla portfela korzyści podatkowe — skontaktuj się ze mną. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Twojej firmy rozwiązanie.