Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa dla MSP to instrument, dzięki któremu przedsiębiorca borykający się z trudnościami finansowymi spowodowanymi przez koronawirusa może stanąć na nogi. Wsparcie jest dostępne dla firm ze wszystkich branż. Zobowiązanie spłaca się przez sześć lat.

W wyniku pandemii polskie PKB w 2020 r. skurczyło się o 2,5 proc. Za tą abstrakcyjną cyfrową stoją mniejsze przychody wielu przedsiębiorców.

W wielu przypadkach przełożyło się to na zaległości finansowe. Niektórzy właściciele firm do dziś się z nimi nie uporali, co zastopowało rozwój ich biznesów.

Przeczytaj: Pożyczka Antyinflacyjna – sposób na złagodzenie skutków inflacji w firmie

Dla kogo pożyczka płynnościowa?

W rozwiązaniu tych problemów pomóc może pożyczka płynnościowa dla MSP udzielana przez BGK z wykorzystaniem środków unijnych z programu REACT. Zapewni darmowy kapitał na pokrycie bieżących wydatków i spłatę zaległych zobowiązań.

Pożyczka płynnościowa dla MSP z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jest nieoprocentowana. Nie ma też żadnych prowizji ani kosztów dodatkowych. Nie trzeba przedstawiać żadnego wkładu własnego.

Mogą z niej skorzystać podmioty ze wszystkich branż, które spełniają kryterium wielkości (mikro, małe bądź średnie). Dotychczas zrobiło tak 4,8 tys. przedsiębiorców, którym wypłacono w sumie 2,3 mld zł. W tej edycji do rozdysponowania jest 775 mln zł.

Przeczytaj: Gwarancje faktoringowe dla każdej firmy

Pożyczka płynnościowa
Pożyczka płynnościowa – Consulter

Wielkość i warunki przyznania pożyczki płynnościowej BGK

Teoretycznie wsparcie może wynieść nawet 15 mln zł. W praktyce jest ono limitowane obrotami z 2019 r. (nie może przekroczyć 25 proc. przychodów) albo dwukrotnością funduszu płac z 2019 lub ostatniego roku. W wyjątkowych sytuacjach wysokość pożyczki zostanie zwiększona do kwoty, która zapewni firmie płynność finansową przez 18 miesięcy.

Jeden podmiot gospodarczy może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę. Wszystkie formalności, w tym wniosek o pożyczkę oraz o dotację pokrywającą odsetki, załatwia się w instytucji pośredniczącej.

By móc ubiegać się o pomoc, należy spełnić trzy warunki:

  1. Brak problemów finansowych przed 31 grudnia 2019
  2. Obecne problemy (także te zażegnane) to następstwo COVID-19
  3. Brak wykluczenia z pomocy publicznej.

Przeczytaj: Kredyt z gwarancją COSME nie tylko dla branż dotkniętych Covidem

Spłata pożyczki na bieżącą działalność

Pieniądze można przeznaczyć praktycznie na dowolny cel związany z bieżącym funkcjonowaniem. Chodzi np. o wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek i podatków, uregulowanie czynszu, spłatę zaległych długów, zakup towarów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by pozyskanymi środkami sfinansować również inwestycje.

Spłata pożyczki płynnościowej BGK trwa sześć lat. Pierwszą ratę można uiścić nawet po sześciu miesiącach od otrzymania środków.

Przydatne artykuły na temat produktów płynnościowych dla firm:

Płynność finansowa i jej znaczenie w biznesie

Faktoring odwrotny — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

Faktoring — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Faktoring eksportowy — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści? 

Kredyt pod kontrakt — elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

Faktoring mieszany — co to jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Kredyt z gwarancją COSME nie tylko dla branż dotkniętych Covidem

Faktoring lepszy niż kredyt obrotowy