Firmy prowadzące sprzedaż na eksport albo planujące wejście na zagraniczne rynki mogą teraz łatwiej sfinansować niezbędne do tego przedsięwzięcia. Umożliwia im to kredyt inwestycyjny BGK z gwarancjami KUKE. Te ostatnie zwiększają dostępność finansowania i przekładają się na lepsze warunki cenowe zobowiązania.

Od dłuższego czasu eksport stanowi istotną składową polskiego PKB. Nasze firmy są bowiem konkurencyjne cenowo względem zachodnich konkurentów. Do tego wiele rodzimych przedsiębiorstw cechuje się innowacyjnością, która ułatwia zdobywanie odbiorców na zagranicznych rynkach.

Sęk w tym, że aby wyjść z produktem czy usługą za granicę, najpierw trzeba ponieść pewne nakłady. Źródłem finansowania może być np. kredyt inwestycyjny. Jednak ten nie zawsze jest łatwo dostępny. Na szczęście teraz może się to zmienić.

Dla kogo kredyt inwestycyjny z preferencjami?

W ofercie państwowego BGK pojawił się bowiem kredyt inwestycyjny dla eksporterów z gwarancjami KUKE. Pod tym skrótem kryje się inna państwowa instytucja zajmująca się ubezpieczaniem należności. W ramach umowy poręcza ona do 80 proc. kwoty zobowiązania.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zdobyć finansowanie na lepszych warunkach, czyli po prostu taniej. A dla części podmiotów taka pomoc rozwojowa w ogóle stała się dostępna. Do tej pory, ze względu np. na zły standing, banki nie chciały kredytować ich planów.

Po kredyt inwestycyjny z gwarancjami KUKE mogą wystąpić obecni eksporterzy lub firmy planujące sprzedaż za granicę. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Tak samo jak profil działalności.

Istotne jest, by wnioskodawcy spełnili kryterium przychodów z eksportu. Musi to być co najmniej 20 proc. całości sprzedaży.

Obecni eksporterzy taki poziom obrotów muszą osiągnąć w wybranych trzech spośród ostatnich pięciu lat. Natomiast firmy planujące ekspansję zagraniczną – w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji finansowanej kredytem BGK.

Uwaga! Wedle kryteriów BGK eksport to nie tylko sprzedaż bezpośrednio podmiotowi zagranicznemu. Eksportem będzie też sprzedaż odbiorcy krajowemu, o ile ten dokonał lub dokona sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego. Z tym że w takim przypadku ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorstwie wnioskującym o kredyt inwestycyjny z gwarancjami KUKE.

Kredyt inwestycyjny na rozwój eksportu – Consulter

Kredyt inwestycyjny dla eksporterów w szczegółach

Środki z kredytu inwestycyjnego z gwarancjami KUKE służą pokryciu wydatków na rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej. W praktyce chodzi np. o:

 • budowę hali produkcyjnej,
 • zakup gruntu pod nowy obiekt,
 • montaż linii produkcyjnej,
 • zakup maszyn i urządzeń.

Minimalna kwota zobowiązania wynosi 5 mln zł. Maksymalna nie została określona, gdyż zależy od sytuacji finansowej beneficjenta. Okres spłaty, która odbywa się w ratach równych nie rzadziej niż co sześć miesięcy, to nawet 14 lat.

Kredyt inwestycyjny dla eksporterów z gwarancjami KUKE udzielany jest z zabezpieczeniem. Akceptowane są różne jego formy:

 • hipoteka,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw finansowy,
 • poręczenie,
 • kaucja,
 • przelew na zabezpieczenie,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • inne gwarancje.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wsparciem wraz z wnioskiem przedstawiają:

 • dane finansowe,
 • założenia inwestycji (biznesplan, prognozy sprzedaży, zawarte lub wynegocjowane kontrakty na eksport, listy intencyjne, z których będzie wynikać, że inwestycja przyczyni się do uzyskania przez beneficjenta wymaganego poziomu sprzedaży eksportowej).

Umowę o kredyt podpisuję się bezpośrednio z BGK. Następnie BGK występuje do KUKE w imieniu firmy o gwarancję.

Przydatne artykuły w temacie kredyty dla firm:

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

Kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?

Kredyt deweloperski — zewnętrzne źródło finansowania inwestycji budowlanych

Kredyt konsolidacyjny — obniż raty spłacanych kredytów i pożyczek

Kredyt pod kontrakt — elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

Kredyt dla profesjonalistów — wszystko, co musisz wiedzieć

Kredyt dla rolników – finansowanie dla właścicieli gospodarstw rolnych

Kredyt z gwarancją COSME nie tylko dla branż dotkniętych Covidem

Kredyt celowy – wszystko co musisz wiedzieć

Pożyczki i dotacje unijne — przeznaczenie, koszty, beneficjenci

Pożyczki pozabankowe — czym są i komu przyniosą najwięcej korzyści

Gwarancja bankowa – czym jest i jaką rolę pełni?

Co to jest akredytywa dokumentowa i jakie ma zastosowanie?

Płynność finansowa i jej znaczenie w biznesie