Kredyt gotówkowy to kredyt dla osób fizycznych, przeznaczony na dowolny cel. W artykule wyjaśnię, jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać. Podpowiem także, ile można pożyczyć i jakie dokumenty przygotować, aby go uzyskać.

Kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim, udzielanym na dowolny cel konsumpcyjny. Pozyskane z kredytu środki możesz przeznaczyć na zaspokojenie różnych bieżących potrzeb, pokonanie przejściowych kłopotów finansowych, kupno sprzętu AGD czy sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu.

Kredyt gotówkowy — dostępne kwoty, okresy spłaty

Sięgając po kredyt gotówkowy, pożyczysz od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych. Okres spłaty może wynosić od kilku aż do kilkudziesięciu miesięcy. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego oferowanego konsumentom zgodnie z ustawą to 255 550 zł. Najdłuższy okres na jaki możesz go zaciągnąć to 10 lat.

Kredyt gotówkowy — wymagania banków i potrzebne dokumenty

Mówiąc ogólnie, banki udzielają kredytów gotówkowych osobom pełnoletnim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Szczegółowe wymagania w stosunku do wnioskujących w każdej instytucji mogą jednak wyglądać nieco inaczej. Duże znaczenie ma kwota kredytu, źródło uzyskiwanych dochodów i fakt, czy bank obsługuje ROR osoby wnioskującej.

Jeśli klient ma rachunek w banku X i wnioskuje o kredyt gotówkowy w wysokości kilku tysięcy złotych, rozpatrzenie wniosku często jest możliwe na podstawie analizy transakcji na koncie. Bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

Jeśli jednak kwota kredytu jest wyższa a/i wnioskujący nie ma konta w danym banku, konieczne jest zazwyczaj dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.

Mogą być to m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach — jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
  • jeden z 3 ostatnich wyciągów bankowych lub decyzja o przyznaniu i waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego — jeśli pobierasz emeryturę lub rentę;
  • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów/przychodów — jeśli prowadzisz działalność gospodarczą;
  • umowa i dowody wypłaty wynagrodzenia z ostatnich 3 lub 6 miesięcy — jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wypłata kredytu gotówkowego

Wypłata kredytu gotówkowego przybiera najczęściej formę bezgotówkową. Bank wypłaca środki jednorazowo na wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy. Bank może na prośbę klienta dokonać również wypłaty kredytu w gotówce.

Kredyt Gotówkowy
Kredyt Gotówkowy – Consulter

Koszty kredytu gotówkowego — ważne RRSO

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru kredytu gotówkowego powinny być koszty. Pamiętaj jednak, że to nie wartość odsetek decyduje o tym, który produkt będzie najtańszy. Porównując oferty poszczególnych banków, zwróć uwagę przede wszystkim na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty, jakie będziesz musiał pokryć w związku z kredytem. Precyzyjnie obrazuje więc, ile w ciągu roku zapłacisz za pożyczone od banku pieniądze.

Jak wnioskować o kredyt gotówkowy?

W zależności od kwoty kredytu i wymogów konkretnego banku możesz złożyć wniosek o kredyt przez internet, telefon lub w oddziale. Coraz powszechniejsze staje się wnioskowanie o kredyt gotówkowy online. Jest to bardzo wygodna forma która angażuje czas klienta do minimum.

Spłata kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy należy spłacać w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem spłat.

Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego

Jeśli zawarłeś umowę kredytu gotówkowego, jednak z jakiegokolwiek powodu zmieniłeś zdanie, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia możesz od niej odstąpić. Przywilej odstąpienia od umowy gwarantuje kredytobiorcom ustawa o kredycie konsumenckim. Aby odstąpić od umowy kredytu gotówkowego, musisz wysłać kredytodawcy formularz odstąpienia, będący jednym z załączników do umowy kredytowej.

Pamiętaj że zawsze możesz spłacić wcześniej kredyt gotówkowy bez żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Uzyskasz również rekompensatę z pobranej przez bank prowizji proporcjonalnie do okresu trwania kredytu zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

Doradca Kredytowy Warszawa – najlepszy kredyt gotówkowy

Samodzielne pozyskanie kredytu gotówkowego nie jest trudne, szczególnie jeśli posiadasz konto w banku od kilku lat i masz na nim regularne wpływy.  Ale czy wiesz że oferta twojego banku jest najlepsza? Jeśli chcesz sprawdzić oferty wszystkich banków i wybrać najlepszą – zadzwoń do mnie!

Gorzej jednak, jeśli finansowanie chce otrzymać osoba o mniejszej wiarygodności kredytowej — zarabiająca nieregularnie czy posiadająca opóźnienia w spłacie rat a co za tym idzie niski scoring BIK. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję w banku, skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci odbudować Twoją historię kredytową i zwiększyć wiarygodność w oczach banków w celu uzyskania kredytu.

*Consulter Kancelaria Finansowa jest wpisana w Rejestrze Pośredników Kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie kredytu konsumenckiego (numer wpisu RPK028251).