Przedsiębiorca, który w drodze darowizny pozbędzie się z firmy samochodu po zakończeniu umowy leasingu, a przed upływem sześciu lat od wycofania auta z ewidencji, nie zapłaci od tego podatku dochodowego. W niektórych okolicznościach dotyczy to również VAT-u.

Przypomnę, że od początku 2022 roku w prawie podatkowym obowiązują zmiany zbiorczo nazywane Polskim Ładem. Część przepisów dotyczy leasingu i nie jest korzystna dla przedsiębiorców.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu bez PIT-u

Jak wiemy, leasing stanowi najchętniej wybieraną przez podmioty z sektora MŚP formę finansowania zakupu nowych aut.

Wedle obowiązujących zapisów przedsiębiorca, który postanowił odpłatnie zbyć przedmiot leasingu po jego wykupieniu po zakończeniu umowy i wycofaniu z ewidencji działalności gospodarczej, musi zapłacić od tej czynności podatek dochodowy i VAT. By tego uniknąć, musi odczekać sześć lat od wycofania przedmiotu leasingu z ewidencji. Przy czym omawiane przepisy odnoszą się do rzeczy kupionych przez firmę po 31 grudnia 2021.

Jednak zaczęły się pojawiać interpretacje, wedle których przedsiębiorca nie musi płacić podatku dochodowego przed upływem sześciu lat, jeśli po wykupieniu przedmiotu leasingu przekaże go innemu podatnikowi w drodze darowizny. Prawidłowość tej wykładni potwierdziło już Ministerstwo Finansów.

W swoim stanowisku resort wyjaśnił, że po stronie przekazującego darowizna nie powoduje powstania przychodu. Zatem nie rodzi ona konieczności zapłaty podatku dochodowego.

MF zaznaczyło, że nie ma tu znaczenia fakt, czy przedmiot leasingu w okresie od wycofania z ewidencji do przekazania innemu podatnikowi był używany do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy nie.

Dodam też, że po stronie obdarowanego nie powstaje obowiązek podatkowy (od przyjętej darowizny), o ile podatnik ten należy do rodziny przedsiębiorcy w rozumieniu prawa podatkowego.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu
Darowizna samochodu wykupionego z leasingu – Consulter

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Od darowizny samochodu po leasingu nie trzeba również płacić VAT-u. Jednak, żeby skorzystać z tego zwolnienia, należy spełnić określone warunki.

Chodzi o:

  1. Niezaliczenie faktury od leasingodawcy za wykup po zakończeniu umowy do kosztów działalności
  2. Nieodliczenie VAT-u od tej transakcji
  3. Niewprowadzenie wykupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych
  4. Nieuwzględnianie w kosztach firmowych wydatków związanych z eksploatacją takiego pojazdu.

W takich okolicznościach poleasingowy pojazd staje się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy. Może on wówczas obdarować nim innego podatnika, np. członka rodziny, i nie zapłaci od tego VAT-u. Natomiast obdarowany może rozporządzać przekazanym przedmiotem wedle uznania, np. sprzedać.

Słuszność takiego rozumowania potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK. Jego zdaniem w kontekście zwolnienia z VAT-u darowizny przedmiotu poleasingowego kluczowe są dwie kwestie:

  • oficjalne nieużytkowanie wykupionego auta w działalności (czyli nierozliczanie w kosztach żadnych wydatków związanych z jego eksploatacją) i
  • niepomniejszenie należnego VAT-u o podatek naliczony.

Jednak zaznaczam, że przytoczona interpretacja indywidualna chroni jedynie konkretnego podatnika. W przypadku innych przedsiębiorców fiskus może zmienić zdanie w zależności od oceny konkretnego przypadku.

Przeczytaj również inne przydatne artykuły w temacie leasingu:

Leasing a optymalizacja podatkowa — jak to działa?

Pożyczka leasingowa — połączenie zalet kredytu bankowego i leasingu

Leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca?

Cesja leasingu – na czym polega i czy warto z niej skorzystać?

Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Leasing a zdolność kredytowa