Gdy toczymy spory z instytucjami finansowymi, naszymi sprzymierzeńcami są nie tylko organy publiczne. Pomocy nie odmówi nam również rzetelny doradca kredytowy.

Usługi finansowe, w tym leasing i kredyty, to dość mocno regulowana działalność. Firmy je świadczące muszą też spełnić szereg wymogów, np. dotyczących formy prawnej czy poziomu kapitału.

Ochrona konsumenta a spory z instytucjami finansowymi

Wszystko to ma na celu ochronę interesów konsumentów i drobnych przedsiębiorców, którzy w relacji z bankami, firmami leasingowymi czy faktoringowymi są stroną słabszą. Dzieje się tak, ponieważ profesjonalne podmioty mają w swoich strukturach rozbudowane działy prawne, przez co lepiej odnajdują się w gąszczu przepisów i potrafią to wykorzystać.

Mimo to zdarza się, że prawa klientów są łamane. Usługodawcy dopuszczają się działań, które uderzają w interesy klientów. Co w takiej sytuacji zrobić?

Samodzielne wystąpienie na drogę sądową może być kosztowne i czasochłonne. Wymaga też dobrej znajomości przepisów. Dlatego skorzystanie z pomocy adwokata jest jak najbardziej wskazane. Można też zwrócić się o pomoc do podmiotów publicznych, których zadaniem jest ochrona interesów konsumentów. Chodzi o powiatowych rzeczników praw konsumentów i Rzecznika Finansowego.

Spory z instytucjami finansowymi
Spory z instytucjami finansowymi – Consulter

Rzecznik Finansowy na straży praw klientów

Z corocznych raportów tego drugiego urzędu wynika, że systematycznie przybywa skarg na działalność instytucji finansowych. Dotyczy to zwłaszcza banków i firm pożyczkowych. Ubywa zaś sporów z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Najczęściej klienci skarżą się do Rzecznika Finansowego na kredyty gotówkowe i kredyty hipoteczne. Chodzi np. o nieprawidłowe rozliczenia przy wcześniejszej spłacie zobowiązania czy błędne wyliczenie całkowitego kosztu pożyczki.

Co może Rzecznik Finansowy? Jeśli stwierdzi, że prawa konsumenta rzeczywiście zostały naruszone, może wezwać instytucję finansową do zmiany stanowiska.

Może również mediować w sporze oraz wydać tzw. pogląd w sprawie, który będzie istotnym dowodem w ewentualnym postępowaniu sądowym. Innym jego uprawnieniem jest przystąpienie do sporu sądowego po stronie klienta.

Terminy rozpatrywania reklamacji przez bank

Jednak zanim do tego dojdzie, organ administracji może poinstruować pokrzywdzonego co do dalszych kroków. Pierwszym powinno być złożenie reklamacji w instytucji, z którą się nie zgadzamy.

Ta zgodnie z prawem ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszych roszczeń. W uzasadnionych przypadkach czas ten wydłuża się do 60 dni.

Ważne jest to, że nie musimy sporządzać reklamacji prawniczym językiem. Wystarczy wyłożyć, z czym się nie zgadzamy i czego się domagamy, oraz to uargumentować. Zresztą w wielu bankach reklamację złożymy ustnie, dzwoniąc na infolinię, albo kontaktując się z działem obsługi klienta przez wewnętrzny czat.

Jeśli instytucja finansowa nie chce przyjąć albo uznać naszej skargi, zwróćmy się do Rzecznika Finansowego.

Warto dodać, że brak odpowiedzi w ustawowym terminie (30 / 60 dni) oznacza automatycznie uznanie naszej woli. O pomoc w jej wyegzekwowaniu możemy zwrócić się do powiatowego rzecznika praw konsumentów.

Ekspert kredytowy na dobre i na złe

Naszym sprzymierzeńcem może być też doradca kredytowy, z którego usług korzystaliśmy, np. zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny.

Prawdziwy profesjonalista wspiera swojego klienta również w kryzysowych sytuacjach, a nie tylko wtedy, gdy dzieje się dobrze. Nie zapomina o kliencie po zawarciu umowy z bankiem. Taki ekspert kredytowy podejmie się mediacji albo użyje swoich kontaktów, by sprawa zakończyła się po naszej myśli.

Doświadczony pośrednik kredytowy znakomicie zna realia rynkowe i procedury obowiązujące w konkretnych organizacjach. Może również podsunąć argument, który pozwoli nam przekonać drugą stronę do swoich racji.