Polska ma jedne z najdłuższych terminów płatności w gospodarce.
Siedem na dziesięć firm nie otrzymuje płatności w terminie, a średnia rotacja należności w Polsce to 75 dni.
Czy wiesz że faktoring jako zobowiązanie pozabilansowe wpływa pozytywnie na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe?
Powiedz mi o swoich kontrahentach i wspólnie dobierzmy najlepszy faktoring dla Ciebie.

  • faktoring klasyczny (z regresem) – najpopularniejsza forma finansowania nieprzeterminowanych wierzytelności handlowych, z prawem regresu o zapłatę do faktoranta w przypadku braku płatności od kontrahenta,
  • faktoring pełny (bez regresu) – dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora przejmuje on ryzyko niewypłacalności kontrahentów wskazanych w umowie faktoringowej,
  • faktoring mieszany – połączenie faktoringu pełnego i niepełnego, w tej formie ryzyko niewypłacalności kontrahentów podzielone jest między faktora a faktoranta,
  • faktoring odwrotny (dłużny) – forma sfinansowania zakupów klienta, gdzie faktor dokonuje płatności za zobowiązania wobec dostawców,
  • faktoring eksportowy – forma finansowania wierzytelności kontrahentów zagranicznych w handlu międzynarodowym, dla firm eksportujących towary lub zamierzających wejść na nowe rynki z obawą o wypłacalność nowego odbiorcy zagranicznego,
  • faktoring cichy – forma finansowania kontrahentów którzy z różnych powodów nie wyrażają zgody na ustanowienie cesji wierzytelności – z reguły dotyczy dużych firm lub jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa,
  • faktoring pojedynczy – szybkie sfinansowanie przez faktora pojedynczych wybranych faktur, korzystna forma uwolnienia gotówki w przypadku dokonywania jednorazowych transakcji.