Polska ma jedne z najdłuższych terminów płatności w gospodarce.
Średnio siedem na dziesięć firm nie otrzymuje płatności w terminie, a średnia rotacja należności w Polsce to 75 dni. Czy wiesz że faktoring jako zobowiązanie pozabilansowe wpływa pozytywnie na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe? Popraw płynność finansową swojej firmy i skorzystaj z finansowania faktur.

Poznaj różne rodzaje faktoringu i wybierz najlepszy dla siebie:

 

Faktoring Warszawa – doradca faktoringowy

Faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługi faktoringowe (faktor) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorant) należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności co powoduje w Twojej firmie zatory płatnicze powinieneś skorzystać z rozwiązań płynnościowych dostępnych na rynku. Jednym z nich jest faktoring, czyli narzędzie pozwalające firmom zachować płynność finansową i wiarygodność płatniczą.

W praktyce funkcjonuje co najmniej kilka różnych rodzajów faktoringu – faktoring klasyczny, pełny, mieszany, odwrotny i inne. Każdy z nich spełnia inną funkcję i powoduje inny rozkład ryzyka niewypłacalności kontrahentów między faktorem a faktorantem. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni produkt zabezpieczający firmę zarówno od strony możliwości finansowych i jak ewentualnego regresu w spłacie.

Faktoring czy kredyt – co wybrać?

Zarówno faktoring jak i kredyt obrotowy to rozwiązania, które pozwalają zachować płynność finansową w firmie. Oba jednak znacznie się różnią od siebie w swojej charakterystyce. O ile kredyt zawsze obniża zdolność kredytową o tyle faktoring nie obniża zdolności, a dodatkowo dla spółek kapitałowych faktoring pełny jest zobowiązaniem pozabilansowym, dzięki czemu nie zwiększa poziomu posiadanych zobowiązań i dodatkowo znacznie poprawia wskaźniki rotacji należności.

Przy kredycie brany jest pod uwagę zysk/dochód przedsiębiorstwa w celu wyliczenia zdolności kredytowej przy faktoringu przede wszystkim obroty. O ile przyznanie kredytu uzależnione jest od kondycji finansowej przedsiębiorcy, gdyż to on będzie spłacał kredyt, o tyle faktoring bazuje na odbiorcach/kontrahentach, gdyż to oni spłacają należności z faktury. Dlatego też często firmy, które nie mogą uzyskać kredytu w banku, mogą otrzymać wysoki limit faktoringowy.

Finansowanie faktur – ile to kosztuje?

Z mojego doświadczenia wynika, że na ostateczną cenę za usługę faktoringu, wpływ ma kilka czynników. Są to przede wszystkim: planowany do zrealizowania obrót na koncie faktora w ciągu 12 miesięcy, ilość zgłoszonych do faktoringu odbiorców, liczba wystawianych w ciągu roku faktur, terminy płatności na fakturach oraz rodzaj faktoringu.

W ofertach otrzymanych od faktorów koszty faktoringu zaprezentowane są z reguły w następujący sposób: prowizja za przyznanie limitu finansowania – tzw. prowizja przygotowawcza, prowizja faktoringowa pobierana od aktualnej wartości sfinansowanej wierzytelności uzależniona od terminu płatności z faktury oraz odsetki faktoringowe uzależnione od poziomu oprocentowania limitu. Klient zawsze powinien przeliczyć opłacalność faktoringu w odniesieniu do marży generowanej przez jego biznes i potencjalnych korzyści.

Doradca faktoringowy Warszawa – kontakt

Jeśli szukasz pomocy w doborze odpowiedniego rodzaju faktoringu i chcesz znaleźć najlepszą cenowo ofertę, skontaktuj się ze mną. Od wielu lat pomagam przedsiębiorcom w uzyskaniu najlepszego faktoringu i współpracuję z większością firm faktoringowych dostępnych na rynku. Korzystając z mojego doświadczenia sprawnie przejdziesz przez cały proces aż do uzyskania korzystnej decyzji faktoringowej i dodatkowo pomogę Ci wynegocjować najlepszą cenę. Wyślij do mnie zgłoszenie przez formularz w zakładce kontakt lub zadzwoń.