Faktoring mieszany łączy zalety faktoringu pełnego (bez regresu) i niepełnego (z regresem). Czym jest w praktyce i komu przyniesie najwięcej korzyści? 

Faktoring to skuteczny sposób na utrzymanie płynności finansowej i zminimalizowanie ryzyka zatorów płatniczych. Dedykowany przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności pozwala zachować kontrolę nad budżetem i jeszcze lepiej zarządzać finansami firmy. W zależności od specyfiki działalności, ilości posiadanych odbiorców czy wiarygodności płatniczej kontrahentów przedsiębiorcy mogą sięgnąć po:

  • faktoring niepełny
  • faktoring pełny;
  • faktoring mieszany;
  • faktoring odwrotny;
  • faktoring eksportowy;
  • faktoring cichy;
  • faktoring pojedynczy.

Dziś wyjaśnię specyfikę faktoringu mieszanego.

Faktoring mieszany – na czym polega?

Faktoring mieszany łączy zalety faktoringu pełnego i niepełnego. Zawierając umowę, faktor lub firma ubezpieczeniowa oraz faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Faktor lub ubezpieczyciel należności ponosi je wyłącznie do określonej kwoty limitu ustalonego na poszczególnych odbiorców.

Najczęściej limit ten wyznaczany jest w oparciu o historię współpracy z danym kontrahentem, jego wiarygodność płatniczą oraz kondycje finansową. W pozostałym zakresie limitu finansowania danego odbiorcy ryzyko niewypłacalności przechodzi na faktoranta.

Faktoring mieszany w praktyce

Na czym w praktyce polega faktoring mieszany w uproszczeniu. Oto przykład:

 Pan Adam, prowadzi jednoosobową działalność handlową. Jeśli skorzysta z faktoringu mieszanego, a jego klienci nie opłacą faktur na czas, firma faktoringowa lub ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność za długi do konkretnej kwoty. Po jej przekroczeniu odpowiedzialność spadnie na pana Adama. Jeśli kontrahenci uregulują zadłużenie, ryzyko znów spocznie na barkach faktora lub ubezpieczyciela do poziomu ustalonego limitu finansowania bez regresu określonego w umowie.

faktoring mieszany — co to jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?
Faktoring mieszany – Consulter

Dla kogo faktoring mieszany?

Faktoring pełny z powodu ubezpieczenia należności przenosi odpowiedzialność za płatności od kontrahentów na faktora. Należy jednak pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z ubezpieczeniem należności w zamian za przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców. Najczęściej jest to stawka procentowa określona w umowie i liczona od wartości brutto wierzytelności. Faktoring niepełny charakteryzuje się dużo niższymi kosztami.

Z perspektywy przedsiębiorcy jest jednak zdecydowanie bardziej ryzykowny, gdyż to on ponosi odpowiedzialność za brak płatności od swoich klientów. Faktoring mieszany to świetny produkt dla firm, które z jednej strony chcą zminimalizować ryzyko niewypłacalności swoich klientów (szczególnie nowych kontrahentów z którymi rozpoczynają współpracę) i ponosić ryzyko tylko w określonej części a jednocześnie zachować płynność finansową.

Zwróć uwagę na koszty windykacji

W faktoringu pełnym faktor lub ubezpieczyciel przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta w ten sposób, że jeśli klient nie zapłaci za fakturę to faktorant nie oddaje wypłaconej zaliczki – z reguły 80-90% wartości faktury. Z mojej praktyki wynika natomiast, że bardzo często ubezpieczenie nie obejmuje prowadzenia windykacji przez faktora lub ubezpieczyciela, gdyby do niej doszło (szczególnie wobec kontrahentów zagranicznych).

Często w takiej sytuacji to faktorant ponosi koszty windykacji sądowej (koszty procesu, koszty zastępstwa prawnego czy koszty egzekucyjne). Dlatego należy zawsze bardzo uważnie zapoznać się z umową i ogólnymi warunkami faktoringu oraz warunkami przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców.

Jeśli chcesz podpisać bezpieczną umowę faktoringową na dobrych warunkach cenowych skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci sprawnie przejść przez cały proces, aż do uzyskania korzystnej decyzji oraz zwrócę Twoją uwagę na najważniejsze zapisy w umowie i dokumentach produktowych.