Faktoring to nowoczesne narzędzie, które pozwala firmom zachować płynność finansową pomimo wystawiania faktur z odroczonym termin płatności.

Na czym polega faktoring? Kto może go otrzymać? W artykule odpowiem na najczęściej zadawane przez moich Klientów pytania dotyczące faktoringu.

Płynność finansowa to jeden z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania firmy. Niestety, wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może zaburzyć finansową stabilność, prowadząc do zadłużenia, a w ekstremalnych przypadkach — nawet do bankructwa.

Skutecznym narzędziem, które eliminuje takie ryzyko, jest faktoring.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa dedykowana przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Jeśli zdecydujesz się z niej skorzystać: terminowo opłacisz faktury od kontrahentów, wypłacisz na czas wynagrodzenia swoim pracownikom i w terminie zapłacisz podatki. 

Nawet jeśli Twój klient ureguluje płatność dopiero za kilkadziesiąt dni. Jak to możliwe?

Faktoring w praktyce

Jeśli wystawisz fakturę z 60-dniowym terminem płatności, musisz liczyć się z tym, że na pieniądze będziesz musiał poczekać nawet 2 miesiące (klient może przecież dokonać płatności ostatniego dnia). Jeśli jednak skorzystasz z faktoringu, nawet w dniu wystawienia faktury, instytucja faktoringowa, przeleje na Twoje konto część lub całość kwoty z faktury. 

Nawet jeśli Twój kontrahent (dłużnik faktoringowy) wykona przelew ostatniego dnia, płynność finansowa Twojej firmy nie zostanie zachwiana. Proste? Zdecydowanie tak!

Jakie są rodzaje faktoringu?

W zależności od zakresu ryzyka przyjmowanego przez faktora usługa może przybierać formę:

  • faktoringu pełnego, zwanego także faktoringiem bez regresu,
  • faktoringu niepełnego, zwanego faktoringiem z regresem,
  • faktoringu mieszanego.

W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta spoczywa na faktorze lub firmie ubezpieczeniowej. Dzięki ubezpieczeniu wierzytelności nie musisz się zastanawiać czy Twój kontrahent zapłacił za wystawioną przez Ciebie fakturę. Taka forma faktoringu jest szczególnie polecana firmom, które chcą dynamicznie się rozwijać – wchodzą na nowe rynki i pozyskują nowych odbiorców, nie mając pewności czy zapłacą oni na czas albo czy zapłacą w ogóle. 

W ramach faktoringu niepełnego faktor wykupuje należności swoich klientów bez przejęcia ryzyka niewypłacalności jego płatników. Jeśli Twój kontrahent będzie miał problemy z terminową płatnością, wierzytelność zostanie przeniesiona na Ciebie, a wyegzekwowanie spłaty długu stanie się Twoim obowiązkiem. Faktoring niepełny to dobre rozwiązanie dla firm, które znają specyfikę rynku i mają wysoki poziom zaufania do partnerów biznesowych, jednak z uwagi na odroczone płatności chcą zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej. 

Faktoring — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści

Faktoring mieszany harmonijnie łączy elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W ramach takiej usługi możesz przenieść niewypłacalność klientów na faktora, jednak tylko do wysokości określonej w umowie.

Ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej, faktoring może mieć charakter:

  • jawny — dłużnik zostanie poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej, a należności będące przedmiotem umowy uiści samodzielnie na konto faktora;
  • tajny — dłużnik nie będzie wiedział o zawarciu umowy faktoringowej. Należności będące przedmiotem umowy uiści na Twoje konto. Następnie to Ty przelejesz pieniądze na konto faktora.

Komu faktoring przyniesie najwięcej korzyści?

  • Faktoring przyniesie najwięcej korzyści przedsiębiorcom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki takiej usłudze nie stracą płynności finansowej i zachowają wiarygodność w oczach podwykonawców i kontrahentów. Będą mogli także bez strat dla swojego biznesu oferować klientom konkurencyjne warunki płatności.
  • Korzystnie wpłynie na wskaźniki finansowe Twojej firmy. Szczególnie wśród podmiotów gospodarczych, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Faktoring jako zobowiązanie pozabilansowe nie zwiększy poziomu ich zobowiązań bieżących i nie obniży zdolności kredytowej. A dodatkowo faktoring pełny poprawi wskaźniki rotacji należności. 
  • O finansowanie w drodze faktoringu mogą wnioskować praktycznie wszystkie firmy bez względu na staż działalności, które wystawiają swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności. Droga do pozyskania faktoringu jest więc szybka, nieskomplikowana i otwarta również dla początkujących przedsiębiorców.
Faktoring — wybierz mądrze!

Aby w pełni wykorzystać potencjał faktoringu, skontaktuj się ze mną. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu we współpracy z różnymi faktorami, pomogę Ci wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane do specyfiki Twojej firmy, potrzeb i możliwości.