Kredyt obrotowy to kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Dziś opowiem Ci o tym, dlaczego warto po niego sięgnąć i komu przyniesie najwięcej korzyści.

Kredyt obrotowy to kredyt dla firmy. Mogą sięgnąć po niego mikro przedsiębiorcy, firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa i korporacje. Pozyskane z kredytu środki mogą posłużyć do sfinansowania bieżącej działalności firmy lub konkretnego, wskazanego wcześniej bankowi celu.

Kredyt obrotowy — jednorazowa wypłata środków, transze albo linia kredytowa

Kredyt obrotowy przybiera zazwyczaj formę kredytu w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym.

  • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przypomina debet w koncie osobistym. Dodatkowe środki są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a Ty możesz z nich skorzystać lub nie. Kwotę limitu bank ustala indywidualnie, z reguły głównie w oparciu o obroty firmy a umowa ma charakter odnawialny i trwa najczęściej od roku do 3 lat.
  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to kredyt wypłacany jednorazowo (czasem w transzach) o charakterze nieodnawialnym. Jego spłata odbywa się w ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem spłat. Kredyt obrotowy ratalny z reguły udzielany jest na dłuży okres, najczęściej od 3 do 8 lat.

Dostępne kwoty kredytu obrotowego bank ustala indywidualnie, oceniając kompleksowo ryzyko wynikające z podpisania umowy z konkretną firmą.

Koszty kredytu obrotowego

Na całkowity koszt kredytu obrotowego składa się oprocentowanie złożone ze stawki WIBOR i indywidualnie ustalanej, negocjowalnej marży banku oraz dodatkowe opłaty, np. prowizja za uruchomienie, prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu), prowizja za wcześniejszą spłatę czy za odnowienie kredytu. Dlatego zawsze warto zwrócić uwagę na sumę wszystkich opłat.

Kredyt obrotowy - 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

5 najważniejszych korzyści wynikających z kredytu obrotowego

  • Zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie płynności finansowej to priorytet każdej firmy, bez względu na jej wielkość i branżę, w której działa. Niestety, opóźnienia w płatności faktur, wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności czy niespodziewane wydatki mogą skutecznie ją zaburzyć. Konsekwencją utraty płynności mogą być nie tylko przejściowe kłopoty finansowe, ale również — w ekstremalnych przypadkach — długi i bankructwo. Sięgając po kredyt obrotowy, dodatkowe środki będą na wyciągnięcie ręki. Zawsze wtedy, kiedy są potrzebne.
  • Szybki zastrzyk gotówki. Jeśli wybierzesz kredyt obrotowy w formie odnawialnej linii kredytowej, będziesz mógł z niej korzystać w dowolnym momencie. Bez konieczności składania dodatkowych wniosków kredytowych. Konieczność szybkiego sfinansowania nieprzewidzianych wydatków przestanie być koszmarem, a spóźniający się z płatnością klienci nie będą już spędzać snu z powiek.
  • Budowanie wizerunku wiarygodnego przedsiębiorcy. Utrzymując płynność finansową, eliminujesz ryzyko zadłużenia i bankructwa. To jednak nie wszystko. Mając środki na bieżącą działalność możesz wywiązać się ze swoich obowiązków względem pracowników, klientów, dostawców i podwykonawców. Dzięki temu pozostajesz wiarygodny.
  • Elastyczność. Kredyt ratalny, transze, a może odnawialna linia kredytowa? Dużą zaletą kredytu obrotowego jest możliwość dostosowania parametrów do specyfiki biznesu i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
  • Swoboda dysponowania pieniędzmi. Środki pozyskane z kredytu obrotowego możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością: płatność podatku lub składek ZUS, zakup towaru, wynajem magazynu czy wypłatę pensji. Dzięki temu wykorzystasz je w najlepszy możliwy w danej chwili sposób.
Kredyt obrotowy — najlepszy szyty na miarę

Kredyt obrotowy to skuteczny sposób na pokonanie przejściowych kłopotów finansowych, utrzymanie płynności finansowej i budowanie wizerunku rzetelnego wiarygodnego przedsiębiorcy. Ten, który najlepiej spełni swoją role, powinien być dostosowany do Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać potencjał kredytu obrotowego, nie wybieraj w ciemno! Skontaktuj się ze mną. Wspólnie znajdziemy szyty na miarę produkt, który przyniesie Twojej firmie wymierne korzyści.