„Nieruchomości nie da się zgubić, ani ukraść, ani nie można ich komuś odebrać. Zakupione z rozsądkiem, zapłacone w całości i zarządzane z ostrożnością, są najbezpieczniejszą inwestycją na świecie”.

Franklin D. Roosevelt

Consulter świadczy usługi pośrednictwa w obrocie transakcyjnym na rynku nieruchomości. Oferujemy wsparcie dla naszych klientów, szczególnie w zakresie zakupu lub sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w tym m.in.:

  • kojarzymy strony transakcji,
  • pomagamy oszacować wartość nieruchomości,
  • weryfikujemy stan prawny oraz ewentualne „wady ukryte” nieruchomości,
  • uczestniczymy w procesie negocjacji,
  • zbieramy potrzebne dokumenty.

We współpracy z naszymi partnerami – ekspertami rynkowymi, oferujemy pomoc w zakresie obsługi realizacji projektów deweloperskich, taką jak:

  • przygotowanie koncepcji architektonicznych oraz wizualizacji inwestycji,
  • analiza chłonności terenu oraz możliwości zabudowy,
  • nadzór nad dokumentacją dotyczącą pozwolenia na budowę a uprzednio wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • prawne oraz komercyjne due diligence nieruchomości,
  • komercjalizacja nieruchomości.