Leasing zwrotny działa według schematu sprzedaj i weź w leasing (sale and lease back). Jest to bardzo korzystna forma uwolnienia zamrożonych środków pieniężnych z aktywów trwałych firmy.

Dzięki sprzedaży środka trwałego – w tym nieruchomości firmie leasingowej, przedsiębiorstwo uzyskuje natychmiastowy dopływ gotówki a jednocześnie nadal może bez przeszkód użytkować dany przedmiot i uzyskiwać z niego przychody. 

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy środek trwały który podlega amortyzacji (samochody, maszyny, linie produkcyjne czy nieruchomości). 

Ważne: należy pamiętać, że firmy leasingowe najchętniej udzielą leasingu zwrotnego w trakcie trzech miesięcy tj 90 dni od dnia zakupu środka trwałego np. samochodu.

Formy leasingu zwrotnego:

Umowa leasingu zwrotnego ze względów podatkowych może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego – gdzie wniesiona opłata wstępna i pełne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy (więcej o leasingu operacyjnym pisałem tutaj: (leasing a optymalizacja podatkowa — jak to działa) jak i leasingu finansowego – gdzie korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych a dodatkowym kosztem będzie część odsetkowa raty leasingowej – (leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca).

Leasing nieruchomości – na czym polega?

Bardzo często w celu uzyskania większych środków finansowych przedmiotem leasingu zwrotnego są nieruchomości. Klient posiadający nieruchomość, często obciążoną hipoteką sprzedaje ją firmie leasingowej – jednoczenie zawierając umowę leasingu, na mocy której dalej korzysta z nieruchomości. Na czas trwania umowy własność nieruchomości przechodzi na leasingodawcę. Po upływie okresu na jaki zawarta była umowa i spłacie leasingu prawo własności nieruchomości przechodzi ponownie na korzystającego – wcześniejszego właściciela. Klient uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki możne przeznaczyć na różne cele związane z prowadzoną działalnością: spłatę zobowiązań, zwiększenie środków obrotowych czy też na kolejną inwestycję. 

Leasing zwrotny preferowane nieruchomości:

Z mojego doświadczenia wynika, że najchętniej finansowane są nieruchomości komercyjne, przeznaczone pod wynajem lub wykorzystywane przez klienta do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i generujące dochody. Są to: budynki i lokale o przeznaczeniu biurowym, biurowo-magazynowym, biurowo-usługowym, hale magazynowe i centra logistyczne. Leasingowane nieruchomości powinny być w dobrym stanie technicznym i być położone w atrakcyjnych lokalizacjach – najlepiej duże aglomeracje. Ważne, aby były to nieruchomości z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie a lokale handlowe posiadały usytuowanie na parterze budynku z witrynami na ulice.

Dostępne kwoty i warunki przy leasingu zwrotnym:

Nie ma precyzyjnie określonej minimalnej wartości nieruchomości, którą można wyleasingować. Zawsze każda transakcja analizowana jest indywidualnie w oparciu o ocenę danej nieruchomości i sytuacji finansowej klienta. Z mojej praktyki wynika, że firmy leasingowe najchętniej preferują nieruchomości komercyjne o wartości od ok 3 mln zł do 100 mln zł i więcej. Opłata wstępna waha się w granicach między 15 – 30% w zależności od poziomu ryzyka na transakcji. Okres leasingu to najczęściej od 5 – 15 lat.

leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?
Leasing zwrotny / leasing nieruchomości – Consulter

Leasing zwrotny – korzyści:

Szybki zastrzyk gotówki i poprawa płynności finansowej

Leasing zwrotny przyniesie korzyści firmom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Leasingobiorca uzyskuje znaczną ilość środków pieniężnych, bez fizycznego uszczuplenia swojego majątku rzeczowego. 

Przedsiębiorstwo zwiększa poziom środków obrotowych poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w aktywach trwałych. Wygenerowany w ten sposób dodatni kapitał obrotowy może zostać wykorzystany na dalsze inwestycje lub finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Warto również zaznaczyć, że raty leasingowe nie obciążają zdolności kredytowej, gdyż są w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Ma to duże znaczenie, dla firm które w przyszłości planują skorzystać z kredytu.

Leasing zwrotny – skorzystaj z mojej pomocy!

Jeśli nie wiesz czy dany przedmiot lub nieruchomość, którą posiadasz można oddać w leasing, skontaktuj się ze mną. Posiadam ponad 12 letnie doświadczenie we współpracy z firmami leasingowymi i przeprocesowałem z sukcesem wiele transakcji leasingu zwrotnego. Znam podejście firm finansujących oraz ich wymagania. Pomogę Ci sprawnie przejść przez cały proces: od oceny przedmiotu/nieruchomości, przez decyzję leasingową aż do podpisania korzystnej dla Ciebie umowy.