Leasing to nowoczesna, atrakcyjna ekonomicznie forma finansowania środków trwałych i inwestycji. Wybierana przede wszystkim przez przedsiębiorców pozwala wygenerować odczuwalne dla budżetu oszczędności. Na czym polega leasing i jak go wykorzystać w celu optymalizacji podatkowej?

Leasing to nowoczesna forma finansowania pojazdów, sprzętu komputerowego, maszyn i nieruchomości. Najpopularniejszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. To właśnie na nim skupię się w tym artykule. Alternatywą dla leasingu operacyjnego jest leasing finansowy. Więcej o nim znajdziesz w tekście Leasing finansowy — co to jest i komu najbardziej się opłaca?

Leasing operacyjny — co musisz wiedzieć?

Leasing operacyjny, zwany również usługowym polega na zawarciu dwustronnej umowy pomiędzy leasingodawcą (bankiem lub firmą leasingową) a leasingobiorcą (przedsiębiorcą). W ramach umowy klient zyskuje prawo do użytkowania przedmiotu leasingu w zamian za regulowanie rat, których wysokość i terminy spłaty określa harmonogram.

Choć przedmiotem umowy leasingowej mogą być rozmaite dobra, większość z nich dotyczy samochodów. Jak wynika z danych udostępnionych przez Związek Polskiego Leasingu, w 2019 roku aż 68,3% umów dotyczyło pojazdów transportu lekkiego (45,3%) i transportu ciężkiego (23,9%).

Umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest auto, może trwać przez okres nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego. Większość umów podpisuje się na okres od 2 do 5 lat, czasem może być to nawet 6 lub 7. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot umowy lub zwrócić go leasingodawcy.

Warto wiedzieć: w przypadku leasingu operacyjnego formalnym właścicielem przedmiotu umowy jest leasingodawca. Po jego stronie pozostaje więc wykonywanie odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca jest więc wyłącznie „użytkownikiem”. Podpisanie umowy leasingowej zapewnia mu jednak szereg korzyści, przede wszystkim podatkowych.

Leasing a optymalizacja podatkowa — jak to działa?
Leasing a optymalizacja podatkowa – Consulter

Leasing operacyjny a optymalizacja podatkowa

Leasing pozwala rozwinąć flotę bez konieczności inwestowania wysokich środków własnych (istnieje możliwość otrzymania finansowania z minimalną wpłatą początkową), a sama procedura jest szybka i nieskomplikowana. Najważniejszą zaletą leasingu operacyjnego są jednak korzyści podatkowe

Wybierając leasing operacyjny, obniżysz podstawę opodatkowania o:

  • wpłatę wstępną,
  • odsetkową i kapitałową część raty leasingowej,
  • koszt wykupu auta po zakończeniu umowy.

To jednak nie wszystko. Użytkując pojazd, będziesz mógł także wrzucać w koszty opłaty związane z eksploatacją: koszty paliwa, napraw, przeglądów, wymiany opon etc.

Dzięki leasingowi w prosty i zgodny z prawem sposób obniżysz kwotę podatku dochodowego oraz należnego urzędowi skarbowemu VAT-u.

Leasing — wybierz ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości

Chcesz sprawdzić, ile w praktyce zaoszczędzisz dzięki leasingowi? Napisz do mnie! Zaproponuję najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy i wyliczę, ile zaoszczędzisz na takiej formie finansowania. Podpowiem również, w której firmie dostaniesz leasing w procedurze uproszczonej — bez konieczności dostarczenia dokumentów finansowych, zaświadczeń z ZUS i US, a która zaoferuje finansowanie z minimalną opłatą wstępną.