Cesja leasingu, czyli przejęcie od innej firmy praw i obowiązków związanych z umową leasingową, może być sposobem na tańsze pozyskanie potrzebnego nam środka trwałego. Wyjaśniam, czy taka transakcja się opłaca, jak przebiega i jakie wywołuje skutki.

Leasing to jeden ze sposobów finansowania inwestycji w firmie. Z danych branżowej organizacji ZPL wynika, że polskim przedsiębiorcom produkt ten najczęściej (2/3 przypadków) służy do pokrywania wydatków związanych z szeroko rozumianymi pojazdami (auta do 3,5 tony oraz ciężarówki, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy).

Cesja leasingu w praktyce

Leasing, w tym pożyczka leasingowa, udzielany jest przez banki i wyspecjalizowane firmy. W znalezieniu najlepszej oferty zawsze pomaga doradca leasingowy Warszawa.

Może się zdarzyć, że zaproponują nam cesję leasingu. Pod tym pojęciem kryje się przejęcie ważnej umowy leasingu od innej firmy, która od niej odstąpiła np. z powodu problemów finansowych (brak możliwości regulowania comiesięcznych rat).

W praktyce polega to na tym, że za zgodą leasingodawcy nowe przedsiębiorstwo (cesjonariusz) wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy (cedenta). To pierwsze może więc użytkować przedmiot leasingu w zamian za comiesięczne płatności na rzecz instytucji, która sfinansowała zakup.

Przejęcie leasingu

Przyczyn wypowiedzenia kontraktu przed czasem może być wiele. Niezależnie od tego proces przeniesienia umowy leasingowej wygląda podobnie i wymaga zgody trzech stron: leasingodawcy, cedenta i firmy zainteresowanej przejęciem kontraktu.

Po ustaleniu szczegółów między stronami cesjonariusz składa do leasingodawcy wniosek o cesję. Bank czy firma leasingowa przystępuje do badania zdolności kredytowej proponowanego leasingobiorcy, czyli ustala jego wypłacalność. Dlatego przed złożeniem wniosku o cesję cesjonariusz powinien uregulować wszelkie zaległości.

Ważne! By przeniesienie leasingu się powiodło, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • brak zadłużenia cedenta względem firmy leasingowej,
  • zaakceptowanie nowego leasingobiorcy przez instytucję finansującą,
  • wniesienie przez cesjonariusza opłaty za przygotowanie cesji,
  • zaakceptowanie warunków kontraktu przez cesjonariusza (bez możliwości dokonania zmian).
Cesja leasingu – na czym polega i czy warto z niej skorzystać?
Cesja leasingu – Consulter

Skutki cesji leasingu

Po akceptacji nowego podmiotu umowa obowiązuje na warunkach określonych w pierwotnym kontrakcie. To oznacza, że wysokość rat oraz terminy płatności rat nie zmieniają się.

Cesjonariusz nabywa w atrakcyjnej cenie środek trwały, który może umieścić w swojej ewidencji. Przechodzą na niego również obowiązki i korzyści podatkowe, w tym prawo odpisów amortyzacyjnych i odliczenie VAT-u.

Natomiast cedent pozbywa się kłopotu w postaci ewentualnych kar za niewywiązanie się z postanowień umowy. Nie ponosi także żadnych innych kosztów w związku z przeniesieniem leasingu.

Czy warto skorzystać z cesji leasingowej?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od warunków, jakie z instytucją finansową ustalił podmiot chcący scedować umowę. To o tyle ważne, że cesjonariusz przejmuje kontrakt z dobrodziejstwem inwentarza, czyli bez możliwości dokonania w nim zmian.

Na decyzję rzutować będzie także cena środka trwałego i stopień jego zużycia. Firma zainteresowana tą opcją powinna również wziąć pod uwagę swoją sytuacja finansową.

Otrzymałeś propozycję przejęcia leasingu? Nie wiesz, czy to Ci się opłaci? Pomogę Ci w rozwikłaniu tych dylematów. Nie wahaj się i już dziś zarezerwuj termin niezobowiązującego spotkania lub zadzwoń do mnie.

Przydatne artykuły na temat leasingu:

Leasing a optymalizacja podatkowa – jak to działa?

Leasing finansowy – co to jest i komu najbardziej się opłaca

Pożyczka leasingowa – połączenie zalet kredytu bankowego i leasingu

Leasing zwrotny – co to jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Wynajem długoterminowy — wszystko co musisz wiedzieć + 7 najważniejszych korzyści