Od połowy września obowiązuje już prawo dające części kredytobiorców hipotecznych możliwość ubiegania się w banku o zwrot ubezpieczenia pomostowego. W niektórych przypadkach chodzi o co najmniej kilka tysięcy złotych.

Klienci spłacający kredyt hipoteczny, którzy czekają na wpisanie hipoteki banku do księgi wieczystej, mogą już ubiegać się o zwrot ubezpieczenia pomostowego. Takie uprawnienie daje im art. 29 ust. 5b znowelizowanej ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 17 września.

Dla kogo zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Opóźnienia w sądach sprawiają, że klient kupujący nieruchomość na kredyt czeka na wpisanie banku do księgi wieczystej jako wierzyciela średnio prawie cztery miesiące. Najczęściej trwa to 3-6 miesięcy. Ale aż 1/3 spraw rozpatrywana jest po upływie co najmniej pół roku.

W efekcie kredytobiorca ponosi z tego tytułu większe koszty w postaci podwyższonej prowizji (rzadziej – jednorazowej składki płatnej z góry). Przy obecnym poziomie oprocentowania kredytów mieszkaniowychjest to kilkaset złotych miesięcznie. Najgorzej sytuacja wygląda w dużych miastach.

Co prawda nowe prawo nie rozwiązuje przyczyn problemu, ale w pewnym sensie przynosi ulgę kredytobiorcom hipotecznym. Jakim? Tym, którzy zawrą umowę o kredyt mieszkaniowy po 17 września lub czekają na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej.

Krąg beneficjentów określa art. 3 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia br. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym. Mogą oni ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych od dnia wypłacenia kredytu do ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej przez sąd.

wakacje kredytowe

Zwrot ubezpieczenia pomostowego na dwa sposoby

Przy czym rozliczenie następuje na jeden z dwóch sposobów wybrany przez klienta:

  1. Zwrot środków kredytobiorcy
    Wtedy bank oddaje różnicę wynikającą z podwyższonej i docelowej marży zapisanej w umowie.
    Załóżmy, że strony umówiły się na marżę 2 proc. Klient czekał na wpis cztery miesiące, przez co w ramach ubezpieczenia pomostowego musiał płacić marżę wyższą o 2 pp. od normalnej, czyli 4 proc.Oznacza to, że przy kredycie na 350 tys. zł na 30 lat i WIBOR-ze 7 proc. jego rata w tym okresie – z niezawinionych przez niego powodów – wynosiła 3871,70 zł zamiast 2816,18 zł, czyli o 1055,52 zł więcej. Zatem ubezpieczenie pomostowe kosztowało go łącznie 4222,08 zł. O ich zwrot będzie mógł wystąpić do banku.
  2. Zaliczenie wpłat z tytułu ubezpieczenia pomostowego na poczet spłaty kredytu hipotecznego
    W praktyce będzie to oznaczać zmniejszenie salda zadłużenia, co pociągnie za sobą ponowne przeliczenie zobowiązania.
    Wówczas kredytobiorca będzie mógł zdecydować, czy chce płacić niższą ratę, czy skrócić okres kredytowania. Druga opcja zmniejsza całkowity koszt kredytu, ponieważ prowadzi do skrócenia czasu korzystania z kapitału użyczonego przez instytucję finansową.

Wg art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym banki dokonują zwrotu kosztów składających się na ubezpieczenie pomostowe w ciągu 60 dni od dopełnienia formalności przez sąd.

Niektóre banki (PKO BP, mBank) już zadeklarowały, że nie będą naliczać opłaty pomostowej. Inne (BNP Paribas) ogłosiły, że będą oddawać klientom nadpłacone środki bez konieczności składania wniosku. W tym przypadku wystarczy przedstawienie odpisu z księgi wieczystej. 

Rafał Nowakowski – Doradca hipoteczny Warszawa

 

Przeczytaj również:

WIRD zamiast WIBOR-u i jego przełożenie na ratę kredytu

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego

5 powodów dla których warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytu hipotecznego

Jak ograniczyć wzrost rat kredytu hipotecznego?

Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?