Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 r. to dokument, który reguluje prawa i obowiązki banku oraz klienta starającego się o finansowanie na zakup nieruchomości mieszkaniowej. Znajomość jego najważniejszych postanowień poprawi Twoją pozycję w relacjach z kredytodawcą.

Kwestia finansowania kredytem bankowym zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe została uregulowana w jednym akcie prawnym w 2017 r. Wówczas weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wcześniej przepisy odnoszące się do tej problematyki były rozsiane po wielu ustawach.

Zindywidualizowana oferta kredytu mieszkaniowego

Na mocy tego dokumentu banki, SKOK-i oraz działający w ich imieniu pośrednicy i agenci (ich wykaz sprawdzisz w rejestrze KNF-u) są zobowiązani przedstawiać klientowi zindywidualizowaną ofertę kredytową. Robią to na wystandaryzowanym formularzu informacyjnym. Jego zapisy wiążą instytucję finansową przez minimum 14 dni. Ma to zapewnić konsumentowi czas na spokojnie przeanalizowanie ofert innych banków, do których się zwrócił. W efekcie ma mu to umożliwić świadomie podjęcie najlepszej dla siebie decyzji.

Jeśli bank stosuje sprzedaż wiązaną (kredyt hipoteczny + np. konto osobiste / karta kredytowa / polisa inwestycyjna w zamian za niższą marżę) musi przedstawić dwa formularze informacyjne. Jeden powinien odnosić się do oferty podstawowej, czyli kredytu mieszkaniowego bez produktów dodatkowych.

Warto dodać, że ustawa o kredycie hipotecznym zakazuje bankom uzależniania przyznawania finansowania od faktu skorzystania przez klienta z usług powiązanych. Nie mogą więc stawiać konsumentowi ultimatum: albo zamówisz kartę kredytową, albo nie otrzymasz kredytu na mieszkanie.

Przeczytaj: Jaki rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego wybrać?

Ważne terminy w ustawie o kredycie hipotecznym

Uzyskanie finansowania na zakup mieszkania czy domu zajmuje kilka-kilkanaście tygodni. Czasem trwa to dłużej. W ustawie zapisano więc terminy, które mają skrócić procedurę ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wedle nich bank zobligowany jest, by w ciągu:

  • 7 dni od dostarczenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych informacji wyliczyć jego zdolność kredytową (maksymalną dostępną kwotę kredytu),
  • 21 dni od złożenia przez klienta wniosku wydać decyzję kredytową; w przypadku odmowy instytucja finansowa musi ją uargumentować.

Niestety, praktyka rynkowa pokazuje, że bardzo często terminy te nie są dochowywane. Instytucje finansowe pod różnymi pretekstami przeciągają formalności.

Przeczytaj: Najczęstsze błędy podczas zaciągania kredytu hipotecznego

kredyt hipoteczny

Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny

Prawodawca ustanowił też terminy wzmacniające prawa klienta. Oprócz wspomnianych 14 dni na przyjęcie oferty, kredytobiorca może w ciągu 14 dni od podpisania umowy odstąpić od niej. Nie musi tego uzasadniać. Wypowiedzenie składa np. listem poleconym.

Przy czym bank ma prawo obciążyć go odsetkami za korzystanie ze środków przez ten czas oraz kosztami poniesionymi na rzecz administracji publicznej, w tym opłatami skarbowymi. Jednocześnie zwraca konsumentowi uiszczoną prowizję za udzielenie finansowania.

Przeczytaj: Pożyczka hipoteczna – czyli jak pozyskać większe środki na dowolny cel

Ustawa o kredycie hipotecznym a prowizja za wcześniejszą spłatę

W ustawie o kredycie hipotecznym uregulowano również kwestię prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części długu. W przypadku kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem bank może ją pobierać jedynie w ciągu trzech lat od zawarcia umowy.

Rekompensata nie może przekroczyć 3 proc. spłacanej kwoty ani sumy rocznych odsetek. Do wyliczenia należności przyjmuje się oprocentowanie z dnia, w którym klient uregulował zobowiązanie.

W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową bank ma prawo pobrać prowizję za przedterminową spłatę przez cały okres trwania umowy.

Jeśli nie wiesz, w którym banku warto zaciągnąć kredyt hipoteczny, zachęcam do kontaktu. Jako doświadczony doradca finansowy, znajdę dla Ciebie najkorzystniejszą propozycję finansowania oraz wytłumaczę wszelkie prawa i obowiązki związane z kredytem mieszkaniowym.

Przeczytaj: 5 powodów dla których warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytu hipotecznego