Faktoring eksportowy to produkt dedykowany polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą transakcje handlowe z zagranicznymi kontrahentami i chcą ograniczyć towarzyszące im ryzyko. Na czym polega w praktyce?

Faktoring to skuteczny sposób na utrzymanie płynności finansowej i zminimalizowanie ryzyka zatorów płatniczych. Dedykowany przede wszystkim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności pozwala zachować kontrolę nad budżetem i jeszcze lepiej zarządzać finansami firmy. W zależności od specyfiki działalności, wiarygodności płatniczej kontrahentów czy charakteru posiadanych należności przedsiębiorcy mogą sięgnąć po:

 • faktoring pełny;
 • faktoring niepełny;
 • faktoring cichy
 • faktoring pojedynczy
 • faktoring mieszany;
 • faktoring odwrotny;
 • faktoring eksportowy.

Dziś kilka słów o faktoringu eksportowym.

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to nowoczesny produkt finansowy dedykowany firmom realizującym transakcje handlowe z zagranicznymi podmiotami. Z powodu odmiennych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości weryfikacji potencjalnych zagranicznych kontrahentów. Często zdarza się także, że niepisanym standardem wśród zagranicznych firm jest regulowanie płatności w ciągu 90, a nawet 120 dni. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wyższe ryzyko biznesowe, także to wynikające z istotnych opóźnień w płatnościach czy niewypłacalności partnera handlowego. Faktoring eksportowy pozwala znacząco je ograniczyć. W jaki sposób?

 

faktoring eksportowy — czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści

Faktoring eksportowy w praktyce

Firma pana Andrzeja eksportuje materiały budowlane do Francji, Włoch i Holandii. Aby zachować finansową płynność i ograniczyć ryzyko spływu należności od zagranicznych kontrahentów pan Andrzej podpisał umowę z faktorem i otrzymał limit w walucie, w której otrzymuje płatności od klientów. Po sprzedaży towaru i wystawieniu faktury przesyła jej kopie faktorowi (firmie, która świadczy usługę faktoringową). W ciągu zaledwie kilkunastu godzin na firmowym koncie pojawia się do 90% kwoty widniejącej na fakturze pomniejszonej o prowizję. Na faktorze spoczywa obowiązek monitorowania płatności i ewentualnego jej wyegzekwowania (to przewidują warunki przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców za granicą). Kiedy odbiorca towaru opłaci fakturę, faktor wypłaci faktorantowi (firmie pana Andrzeja) pozostałą część kwoty.

Dla kogo faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to usługa stworzona z myślą o firmach, które:

 • zajmują się eksportem towarów i usług;
 • dopiero wkraczają na międzynarodową arenę i rozpoczynają współpracę z nowymi klientami;
 • chcą zwiększyć konkurencyjność względem innych eksporterów;
 • chcą ograniczyć ryzyko kursowe;
 • chcą otrzymać płatność za fakturę wystawioną zagranicznemu podmiotowi jeszcze przed upływem terminu płatności, nawet w ciągu kilkunastu godzin;
 • chcą obniżyć ryzyko towarzyszące transakcjom handlowym z zagranicznymi kontrahentami;
 • chcą zachować płynność finansową.